Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 13655 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 132:2006 về biểu sinh trưởng và sản lượng tạm thời rừng keo lai trồng thuần loài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN132:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN132:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Biểu sinh trưởng ,Sản lượng tạm thời rừng keo lai ,Rừng keo lai trồng thuần loài ,04TCN 132:2006 ,Rừng keo lai,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 132:2006 BIỂU SINH TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG TẠM THỜI RỪNG KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI Giống lai tự

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 129:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

bằng vôi bột với liều lượng 0,4 – 0,5 kg/m2 rải đều diện tích ươm cây và vành đai chung quanh. Bón lót 4-5 kg phân chuồng hoai cho 1 m2 mặt luống. Sau 1-2 tuần, cầy hoặc cuốc, đập nhỏ, làm sạch cỏ và rễ cây rồi đánh thành luống. Mặt luống rộng 1m, cao 0,3 m. 4.6.2. Đánh chuyển cây mầm Khi cây mầm gieo ở luống gieo phần lớn đã xuất

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trúc sào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN146:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN146:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trúc sào,Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào,Quy trình kỹ thuật,04TCN 146:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 146:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÚC SÀO 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 về quy trình kỹ thuật trồng thảo quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN142:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN142:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây thảo quả,Thảo quả,Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 142:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 142:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG THẢO QUẢ 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 143:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng thông đuôi ngựa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN143:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN143:2006,***,Rừng thông đuôi ngựa ,Quy trình kỹ thuật,Quy trình kỹ thuật tỉa thưa ,04TCN 143:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 143:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG THÔNG ĐUÔI NGỰA 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy trình này quy định những nguyên

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 về quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN141:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN141:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 141:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 141:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ 1. Những quy định chung 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng để cung cấp gỗ lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN126:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN126:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng,Cung cấp gỗ lớn,04TCN 126:2006,Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng ,Hướng dẫn kỹ thuật ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 126:2006 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GỖ LÁ RỘNG DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG ĐỂ CUNG CẤP GỖ LỚN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 130:2006 về quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN130:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN130:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng giổi xanh,Quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh ,04TCN 130:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 130:2006 QUI PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG GIỔI XANH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Qui phạm này qui định nội dung

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 về tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số 15/2004/PL-UBTVQH 11 của Uỷ ban thường vụ quốc hội (ban hành theo Lệnh của Chủ tich nước số 03/2004/L-CTN ngày 5 tháng 4 năm 2004). - Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (ban hành theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). - Tiều chuẩn công nhận giống cây trồng lâm

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-12:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-12:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-12:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp thử,Xác định độ hao mòn ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Cốt liệu lớn ,TCVN 7572-12:2006 ,Máy Los Angeles,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN KHI VA

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - thạch anh do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN04:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN04:2006,Bộ Công nghiệp,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Thạch anh ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 04:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - THẠCH ANH Raw material for producing hard porcelain tableware - Quartz LỜI NÓI ĐẦU 24 TCN 04: 2006

Ban hành: 25/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-12:2005 (ISO 10545-12:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-12:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-12:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xác định độ bền băng giá ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-12:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-12 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

114

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 74:2006 về quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng keo lai vô tính

04TCN74:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN74:2006,***,Quy trình kỹ thuật nhân giống,Trồng rừng keo lai vô tính,04TCN 74:2006,Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính tiêu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 74:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG RỪNG KEO LAI VÔ TÍNH 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1.1. Mục tiêu, nội dung

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 75:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trám trắng ghép lấy quả

04TCN75:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN75:2006,***,Quy trình kỹ thuật trồng trám trắng,Trám trắng ghép lấy quả,04TCN 75:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 75:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÁM TRẮNG GHÉP LẤY QUẢ 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1 Mục tiêu, nội dung Quy trình này qui định những nguyên tắc, nội dung, yêu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 133:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen

04TCN133:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN133:2006,***,Hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật,04TCN 133:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 133:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SAO ĐEN 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 134:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sấu

04TCN134:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN134:2006,***,Hạt giống sấu,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sấu,04TCN 134:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 134:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SẤU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật hạt giống

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 135:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống lim xẹt

04TCN135:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN135:2006,***,Hạt giống lim xẹt,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống lim xẹt,04TCN 135:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 135:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG LIM XẸT 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 136:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái

04TCN136:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN136:2006,***,Hạt giống dầu rái,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái,04TCN 136:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 136:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG DẦU RÁI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 137:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sến mật

04TCN137:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN137:2006,***,Hạt giống sến mật,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sến mật,04TCN 137:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 137:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SẾN MẬT 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173