Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 13655 tiêu chuẩn

81

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN04:2009/BTNMT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 04:2009/BTNMT ,Xây dựng lưới tọa độ,Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTNMT VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ QCVN 04 : 2009/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài

Ban hành: 18/06/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

QCVN04:2009/BTC,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Tài chính,QCVN 04:2009/BTC ,Dự trữ nhà nước,Bè cứu sinh nhẹ,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÈ CỨU SINH NHẸ (National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus) Lời nói đầu

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12 : 1990 With Amendment 1: 1997 And Amendment 2: 2005) về quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal, cấp chịu nhiệt 120 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7675-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-12:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dây quấn,Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal,TCVN 7675-12:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-12: 2007 QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 12: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 120

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016

QCVN04:2009/BKHCN/SD01:2016,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances Lời nói đầu Sửa đổi 1:2016 QCVN

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

85

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 về thóc dự trữ Quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

TCN04:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN04:2004,Bộ Tài chính,Yêu cầu kỹ thuật,Thóc dự trữ Quốc gia,TCN 04:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:2004 THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Paddy for stored purpose - Technical requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chất lượng đối với

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-12:2007 về ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt

TCVN7756-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7756-12:2007,***, TCVN 7756-12:2007 ,Phương pháp thử,Ván gỗ nhân tạo,Phần 12,Xác định hàm lượng formadehyt,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMADEHYT Wood based panels – Test methods – Part 12

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530-12:2007 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt

TCVN6530-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6530-12:2007,***,Công nghiệp TCVN 6530-12:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VẬT LIỆU DẠNG HẠT Refractories - Method of test - Part 12: Determination of bulk density of granular materials Lời nói đầu TCVN 6530-12:2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-12:2007 (IEC 61347-2-12 : 2005) về Bộ điều khiển bóng đèn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)

TCVN7590-2-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-12:2007,***,Bộ điều khiển bóng đèn,Yêu cầu cụ thể ,Balát điện tử,Balát dùng cho bóng đèn phóng điện ,TCVN 7590-2-12:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-12 : 2007 IEC 61347-2-12 : 2005 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BALÁT ĐIỆN TỬ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-12:2007 (ISO 10993-12:2002) về Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu chuẩn

TCVN7391-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-12:2007,*** TCVN 7391-12:2007 ISO 10993-12:2002 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 12: CHUẨN BỊ MẪU VÀ VẬT LIỆU CHUẨN Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475-12:2007 về Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 12: Hàn

TCVN6475-12:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-12:2007,***,Giao thông,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6475-12: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN - PHẦN 12: HÀN Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems - Part 12: Weldings 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-12:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-12:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu cụ thể ,Tấm gia nhiệt,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-12:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-12:2006 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F04:2007 (ISO 105 - F04 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F04: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyeste

TCVN7835-F04:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F04:2007,***,Yêu cầu kỹ thuật,Vải thử kèm bằng polyeste,Vật liệu dệt,TCVN 7835-F04:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - F04 : 2007 ISO 105 - F04 : 2001 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F04: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI THỬ KÈM BẰNG POLYESTE

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN125:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN125:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang ,Quy phạm kỹ thuật,04TCN 125:2006,Rắn hổ mang ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 125:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI RẮN HỔ MANG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm này quy

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 86:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất và trăn gấm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3.3.2 Trăn đất (Python molurus bivittatus) Mùa động dục của trăn đất kéo dài từ tháng 04 đến tháng 9 (ở miền Bắc) từ tháng 10 đến tháng 12 (ở miền Nam); trăn đất mang thai trong khoảng thời gian từ 70-90 ngày. Tuỳ thuộc vào độ tuổi sinh sản của trăn đất, mỗi cá thể cái đẻ từ 15-70 trứng một lần, cá biệt có những cá thể đẻ đến 100 trứng một

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN87:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN87:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt,Cá sấu nước ngọt ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 87:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT VỀ NUÔI CÁ SẤU NƯỚC NGỌT 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật này quy định các kỹ thuật

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN89:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN89:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng thông,Phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy rừng,04 TCN 89:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 89:2006 QUY PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÔNG (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 88:2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN88:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN88:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng cháy chữa cháy rừng tràm,Rừng tràm,Phòng cháy chữa cháy,04 TCN 88:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 88:2006 QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÀM (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 144:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng huỷnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN144:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN144:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng huỷnh ,Quy trình kỹ thuật trồng rừng huỷnh,04TCN 144:2006 ,Quy trình kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 144:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG HUỶNH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

kinh doanh từ 15 năm đến 20 năm. 1.2. Phạm vi áp dụng Qui trình này áp dụng cho những tỉnh trồng quế trọng điểm tại Trung tâm Bắc Bộ, Đông Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ (Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Quảng Nam, Quảng Ngãi) theo phương thức trồng được qui định trong Qui phạm kỹ thuật trồng quế (Tiêu chuẩn Ngành: 04 TCN 23-2000). Những

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 131:2006 (a) về biểu khối lượng và thể tích cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN131:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN131:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Biểu khối lượng và thể tích cây luồng, 04 TCN 131:2006,Cây luồng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 131:2006 (a)BIỂU KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH CÂY LUỒNG Cây Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) thuộc họ phụ tre (Bambusoideae), luồng có

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62