Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 13658 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-12:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm

Cationic Emulsified Asphalt - Test Method - Part 12: Test Method for Indentification of Slow - Setting Cationic Emulsfied Asphalt Lời nói đầu TCVN 8817-12:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 354:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-12:2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

: Determination of Remaining Stability Lời nói đầu TCVN 8860-12 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 62-84 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-12:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 12: Xác định độ tạo phấn

TCVN8785-12:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8785-12:2011,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8785-12:2011 SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ TẠO PHẤN Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 12: Degree

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-12:2011 (IEC 60034-12:2007) về Máy điện quay - Phần 12: Đặc tính khởi động của động cơ cảm ứng lồng sóc ba pha một tốc độ

kiểu kết cấu, bố trí lắp đặt và vị trí hộp đầu nối 8) TCVN 6627-8:2010 (IEC 60034-8:2007), Máy điện quay - Phần 8: Ghi nhãn đầu nối và chiều quay 9) TCVN 6627-9:2011 (IEC 60034-9:2007), Máy điện quay - Phần 9: Giới hạn mức ồn 10) TCVN 6627-11:2008 (IEC 60034-11:2004), Máy điện quay - Phần 11: Bảo vệ nhiệt 11) TCVN 6627-12

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

65

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-12:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất bảo quản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-12:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-12:2010,Bộ Y tế,Phụ gia thực phẩm,QCVN 4-12:2010/BYT ,Chất bảo quản ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-12:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT BẢO QUẢN National technical regulation on Food Additive - Stabilizer

Ban hành: 22/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7864:2008 (ASTM D 5501-04) về Etanol nhiên liệu biến tính - Xác định hàm lượng etanol - Phương pháp sắc ký khí

fuel ethanol - Determination of ethanol content - Gas chromatography method Lời nói đầu TCVN 7864 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 5501-04 Standard Test Method for Determination of Ethanol Content of Denatured Fuel Ethanol by Gas Chromatography với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2010/BTTTT về máy di động GSM (Pha 2 và 2+) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN12:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN12:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Máy di động GSM,QCVN 12:2010/BTTTT,Pha 2 và 2+,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2010/BTTTT VỀ MÁY DI ĐỘNG GSM (PHA 2 VÀ 2+) National technical regulation on GSM mobile stations (Phase 2 and 2+) Lời

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

QCVN04-05:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2011,***,Công trình thủy lợi,QCVN 04-05:2011/BNNPTNT ,Quy định chủ yếu về thiết kế,Thiết kế,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04 - 05 : 2011/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-12:2010 (ISO 80000-12:2009) về Đại lượng và đơn vị - Phần 12: Vật lý chất rắn

7870-10:2010 (ISO 80000-10:2009), Phần 10: Vật lý nguyên tử và hạt nhân - TCVN 7870-11:2009 (ISO 80000-11:2008), Phần 11: Số đặc trưng - TCVN 7870-12:2010 (ISO 80000-12:2009), Phần 12: Vật lý chất rắn Bộ TCVN 7870, chấp nhận bộ tiêu chuẩn IEC 80000, gồm các phần dưới đây có tên chung “Đại lượng và đơn vị”: - TCVN 7870-6:2010 (IEC

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

70

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-12:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-12:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-12:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-12:2009/BNNPTNT,Thức ăn hỗn hợp,Thức ăn hỗn hợp cho lợn,Thức ăn chăn nuôi,Hàm lượng kháng sinh,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Hàm lượng kim loại nặng tối đa,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-12:2009/BNNPTNT THỨC

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8398:2012 về Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN8398:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8398:2012,***,Tôm biển,Tôm biển Tôm giống PL 15,Tôm sú giống PL15 ,Yêu cầu kỹ thuật tôm sú giống PL15 ,Tôm sú , TCVN 8398:2012 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8398 : 2012 TÔM BIỂN - TÔM SÚ GIỐNG PL15 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Marine shrimp - Post-Larvae 15 Tiger shrimp - Technical

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

72

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-02:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-02:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-02:2010/BNNPTNT,Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật,Công trình thủy lợi,Thiết kế bản vẽ thi công,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-02:2010/BNNPTNT VỀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-01:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-01:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-01:2010/BNNPTNT,Thành phần nội dung lập báo cáo,Báo cáo đầu tư,Dự án đầu tư,Dự án thủy lợi,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-01:2010/BNNPTNT THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-12:2009/BNNPTNT về cảng cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-12:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-12:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-12:2009/BNNPTNT ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-12

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-12:2009 (ISO 3350:1975)về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh

TCVN8048-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8048-12:2009,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-12 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG TĨNH Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 12: Determination of static hardness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-12:2009 (ISO 1833-12:2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 12: Hỗn hợp xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylformamit)

TCVN5465-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-12:2009,***,Hỗn hợp xơ acrylic xơ modacrylic,Xơ clo xơ elastan và một số xơ khác ,Vật liệu dệt,Phân tích định lượng hóa học,TCVN 5465-12:2009 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-12:2009 ISO 1833-12:2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 12: HỖN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN04:2009/BGTVT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Giao thông vận tải,Khí thải xe mô tô,QCVN 04:2009/BGTVT,Khí thải xe gắn máy,Sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BGTVT VỀ KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

Ban hành: 19/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT về kỹ thuật lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Mẫu thịt tươi,Kỹ thuật lấy mẫu,Bảo quản mẫu thịt tươi,QCVN 01-04:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN02-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-04

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành

QCVN04:2009/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Công thương,QCVN 04:2009/BCT ,An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên,Bộ Công thương,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BCT VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN (National technical reglation on safety in the exploitation of open-cast mines) MỤC LỤC

Ban hành: 07/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169