Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 13655 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11432:2016 (CAC/RCP 64-2008) về Quy phạm thực hành giảm thiểu 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD) trong quá trình sản xuất protein thực vật thủy phân bằng axit (HVP axit) và các sản phẩm chứa HVP axit

TCVN11432:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11432:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11432:2016 CAC/RCP 64-2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM THIỂU 3-MONOCHLOROPROPAN-1,2-DIOL (3-MCPD) TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PROTEIN THỰC VẬT THỦY PHÂN BẰNG AXIT (HVP AXIT) VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỨA CÁC HVP AXIT Code

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-A04:2014 (ISO 105-A04:1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A04: Phương pháp đánh giá cấp dây màu của vải thử kèm bằng thiết bị

TCVN7835-A04:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-A04:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-A04:2014 ISO 105-A04:1989 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN A04: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẤP DÂY MÀU CỦA VẢI THỬ KÈM BẰNG THIẾT BỊ Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X04:2014 (ISO 105-X04:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X04: Độ bền màu với quá trình kiềm bóng

TCVN7835-X04:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X04:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-X04:2014 ISO 105-X04:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI QUÁ TRÌNH KIỀM BÓNG Textiles - Tests for colour fastness - Part X04:Colour fastness to mercerizing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 60598-2-12 : 2006) về Đèn điện - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể - Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

sử dụng cho thử nghiệm phải dày 25 mm và có khối lượng 4 kg/m2 ± 0,4 kg/m2. Hỏng hóc được coi là xảy ra nếu chăn bị cháy sém, cháy đỏ hoặc bốc cháy hoặc nếu đèn trở nên không an toàn theo nghĩa của tiêu chuẩn này. 12.14. Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề mặt Áp dụng các qui định trong Mục 13 của TCVN 7722-1

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-12:2013 (ISO 4548-12:2000) về Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong – Phần 12: Hiệu quả lọc bằng phương pháp đếm hạt và khả nằng lọc hạt thử

7576-6:2010 (ISO 4548-6:1985), Phần 6: Thử áp suất nổ tĩnh. - TCVN 7576-7:2006 (ISO 4548-7:1990), Phần 7: Thử mỏi do rung. - TCVN 7576-9:2010 (ISO 4548-9:2008), Phần 9: Thử van chống chảy ngược ở cửa vào và ở cửa ra. - TCVN 7576-11:2013 (ISO 4548-11:1997), Phần 11: Bộ lọc tự làm sạch. - TCVN 7576-12:2013 (ISO 4548-12:2000), Phần 12

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9729-12:2013 (ISO 8528-12:1997) về Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông – Phần 12: Cung cấp thiết bị nguồn điện khẩn cấp cho các thiết bị an toàn

TCVN9729-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9729-12:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9729-12:2013 ISO 8528-12:1997 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU DẪN ĐỘNG BỞI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG – PHẦN 12: CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN KHẨN CẤP CHO CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN Reciprocating internal combustion engine driven

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6305-12:2013 (ISO 6182-12:2010) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

TCVN6305-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6305-12:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-12:2013 ISO 6182-12:2010 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - PHẦN 12: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC CHI TIẾT CÓ RÃNH Ở ĐẦU MÚT DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THÉP Fire protection - Automatic

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-12:2013 (ISO 1388-12:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat

TCVN9637-12:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-12:2013,***,Ethanol sử dụng trong công nghiệp ,Xác định thời gian oxy hóa ,Phương pháp thử,TCVN 9637-12:2013 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-12:2013 ISO 1388-12:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN OXY HÓA

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2013/BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Bộ Công thương ban hành

QCVN04:2013/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2013,Bộ Công thương,Công nghiệp,Hóa chất QCVN 04:2013/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG BẰNG THÉP National technical regulation on safety of steel cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) Lời nói đầu QCVN 04:2013/BCT do Ban soạn thảo Quy

Ban hành: 31/07/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10891:2015 (IEC 60724:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV)

TCVN10891:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10891:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10891:2015 IEC 60724:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1 KV (UM = 1,2 KV) ĐẾN 3 KV (UM = 3,6 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-G04:2013 (ISO 105-G04:1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần G04: Độ bền màu với các oxit nitơ trong môi trường có độ ẩm cao

TCVN7835-G04:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-G04:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-G04:2013 ISO 105-G04:1989 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN G04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI CÁC OXIT NITƠ TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ ẨM CAO Textiles - Tests for colour fastness - Part G04: Colour fastness to

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN12:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN12:2011,Bộ Giao thông vận tải,Sai số cho phép,Kích thước khối lượng,Làm tròn số ,Xe cơ giới,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BGTVT VỀ SAI SỐ CHO PHÉP VÀ LÀM TRÒN SỐ ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on permitted tolerance

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với kim loại do Bộ Tài chính ban hành

QCVN12:2011/BTC,Quy chuẩn QCVN12:2011,Bộ Tài chính,QCVN 12:2011/BTC,Dự trữ nhà nước đối với kim loại ,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIM LOẠI National technical regulation on state reserve of metal HÀ NỘI - 2011

Ban hành: 07/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-05:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,Các quy định chủ yếu về thiết kế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-05:2012/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: 26/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2012/BCT về thuốc nổ Anfo do Bộ Công thương ban hành

QCVN04:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2012,Bộ Công thương,Thuốc nổ Anfo ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ ANFO National Technical Regulations on ANFO explosives Lời nói đầu QCVN 04 : 2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt; Bộ Khoa học và Công

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-2:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-2:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-2:2011/BYT ,Vệ sinh an toàn đối với bao bì,Dụng cụ bằng cao su ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-2:2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-1:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-1:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-1:2011/BYT ,An toàn vệ sinh đối với bao bì ,Dụng cụ bằng nhựa tổng hợp ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN12-3:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN12-3:2011,Bộ Y tế,QCVN 12-3:2011/BYT,Vệ sinh an toàn đối với bao bì,Dụng cụ bằng kim loại ,Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-3 : 2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn ngành TCN 12: 2007 về thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp – Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

A1 Kiểu xương cá 8.3.3 Hoàn thành thủ tục nhập đầy ngăn kho Khi thóc đã nhập đầy ngăn kho, thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 11, 12, 13 của Quy phạm bảo quản thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 34/2004/QĐ- BTC ngày 14/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 8.4 Làm kín lô thóc 8.4.1 Tại

Ban hành: 30/08/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-12:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán - phần 12: bệnh bạch lị và thương hàn ở gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN8400-12:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-12:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,TCVN 8400-12:2011,Bệnh động vật ,Quy trình chẩn đoán ,Bệnh bạch lị và thương hàn ở gà,Nông nghiệp TCVN 8400-12:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH BẠCH LỊ VÀ THƯƠNG HÀN Ở GÀ Animal disease - Diagnostic procedure

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224