Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 13655 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-12:2017 (ISO 15500-12:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 12: Van an toàn

TCVN8606-12:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-12:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-12:2017 ISO 15500 12:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 12: VAN AN TOÀN Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN04:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN04:2017,Bộ Tài chính ban hành QCVN 04: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá

TCVN6415-12:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-12:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-12:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 12: Determination of frost resistance Lời nói đầu TCVN 6415-12:2016 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

QCVN12-4:2015/BYT,Quy chuẩn QCVN12-4:2015,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 12-4:2015/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM National technical regulation on the safety and hygiene glass, ceramic, porcelain

Ban hành: 28/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

25

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12:2015/BTTTT về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN12:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN12:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 12: 2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM National technical regulation on GSM mobile station MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối

Ban hành: 17/08/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z04:2016 (ISO 105-Z04:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z04: Độ phân tán của thuốc nhuộm phân tán

TCVN7835-Z04:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z04:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z04:2016 ISO 105-Z04:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z04: ĐỘ PHÂN TÁN CỦA THUỐC NHUỘM PHÂN TÁN Textiles - Tests for colour fastness - Part Z04: Dispersibility of disperse dyes Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

27

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy biên soạn, sửa đổi QCVN 12:2008/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E04:2010 (ISO 105-E04 : 2008) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi

TCVN7835-E04:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E04:2010,***,Độ bền màu với mồ hôi,Vật liệu dệt , Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-E04:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E04 : 2010 ISO 105-E04 : 2008 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-12:2015 (IEC 60974-12:2011) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 12: Thiết bị ghép nối cáp hàn

TCVN8094-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-12:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-12:2015 IEC 60974-12:2011 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 12: THIẾT BỊ GHÉP NỐI CÁP HÀN Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables Lời nói đầu TCVN 8094-12:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-12:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoon Hepatopenaei ở tôm

TCVN8710-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-12:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-12:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 12: BỆNH VI BÀO TỬ DO ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI Ở TÔM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 12: Microsporida diseases by enterocytozoon hepatopenaei

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-12:2015 (ISO 7240-12:2014) về Hệ thống báo cháy - Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

5.12.3  Yêu cầu 5.12.3.1  Không có tín hiệu cảnh báo và tín hiệu cảnh báo lỗi được đưa ra trong quá trình ổn định hóa. 5.12.3.2  Đầu báo cháy phải phát ra một tín hiệu báo cháy trong thời gian không vượt quá 30 s sau khi đưa toàn bộ bộ lọc được quy định trong 5.12.2.5. 5.12.3.3  Cmin không được nhỏ hơn 0,4 dB. 5.12.3.4  Tỷ số của

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-12:2015 (ISO 9241-12:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 12: Trình bày thông tin

TCVN7318-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-12:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-12:2015 ISO 9241-12:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 12: TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ergonomic requirements for office work with visual

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-12:2015 (ISO/IEC 7861-12:2005) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 12: Thẻ tiếp xúc - Thủ tục vận hành và giao diện UBS

TCVN11167-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-12:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-12:2015 ISO/IEC 7816-12:2005 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 12: THẺ TIẾP XÚC - THỦ TỤC VẬN HÀNH VÀ GIAO DIỆN USB Identification cards - Integrated circuit cards - Part 12: Cards with contacts - USB electrical

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 12: Độ thấm hút yêu cầu

TCVN10041-12:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-12:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-12:2015 ISO 9073-12:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 12: ĐỘ THẤM HÚT YÊU CẦU Textiles - Test methods for nonwovens - Part 12: Demand absorbency Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

35

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

QCVN12:2014/BXD,Quy chuẩn QCVN12:2014,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 12:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG National Technical Regulation on Electrical Installations of Dwelling and Public Buildings MỤC LỤC 1 Quy định chung

Ban hành: 29/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2015/BCT về Dây nổ chịu nước

QCVN04:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 04 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DÂY NỔ CHỊU NƯỚC National technical regulation on water resitance detonating cords Lời nói đầu QCVN 04 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vật liệu nổ công nghiệp biên soạn, Vụ

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

37

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2014/BCT về An toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

QCVN04:2014/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2014,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 04:2014/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI VÀ NƯỚC NÓNG NHÀ MÁY ĐIỆN National technical regulation on safety of pipe lines for steam and hot water of power plant Lời nói đầu QCVN 04:2014/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn

Ban hành: 15/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-12:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 12: Vắc xin nhược độc, đông khô phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)

TCVN8685-12:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-12:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-12:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 12: VẮC XIN NHƯỢC ĐỘC, ĐÔNG KHÔ PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở LỢN (PRRS) Vaccine testing procedure - Part 12: Porcine reproductive and respiratory syndrome

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

39

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN12:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN12:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Xây dựng QCVN 12: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN THAO TÁC TREO National technical regulation on safe work of suspended access equipment Lời nói đầu QCVN 12: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2016 (IEC/TS 61000-1-2:2008) về Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

TCVN7909-1-2:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-1-2:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-1-2 : 2016 IEC/TS 61000-1-2 : 2008 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 1-2: QUY ĐỊNH CHUNG - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC AN TOÀN CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TỪ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38