Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 13655 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003) về Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

TCVN5603:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5603:2008,***,Nguyên tắc chung ,Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm ,Quy phạm thực hành ,TCVN 5603:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5603 : 2008 CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003 QUI PHẠM THỰC HÀNH VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI VỆ SINH THỰC PHẨM Code

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

202

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7968:2008 (CODEX STAN 212: 1999) về đường

N/A N/A ≤0,1 N/A Hàm lượng đường chuyển hoá (% khối lượng ≤0,04 ≤0,1 ≤12,0 0,3-12,0 ≤0,04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)

TCVN4255:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4255:2008,***,Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài ,TCVN 4255:2008,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4255 : 2008 CẤP BẢO VỆ BẰNG VỎ NGOÀI (MÃ IP) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Lời nói đầu TCVN 4255 : 2008 thay thế TCVN 4255 : 86; TCVN 4255 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4502:2008 (ISO 868 : 2003) về Chất dẻo và ebonit - Xác định độ cứng ấn lõm bằng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore)

TCVN4502:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4502:2008,***, Xác định độ cứng ấn lõm, Chất dẻo và ebonit ,Thiết bị đo độ cứng,Độ cứng Shore,TCVN 4502:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4502 : 2008 ISO 868 : 2003 CHẤT DẺO VÀ EBONIT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ẤN LÕM BẲNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG (ĐỘ CỨNG SHORE) Plastics

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2615:2008 (ISO 7108 : 1985) về Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng amoniac - Phương pháp chuẩn độ

TCVN2615:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2615:2008,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2615 : 2008 ISO 7108 : 1985 DUNG DỊCH AMONIAC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Ammonia solution for industrial use - Determination of ammonia content - Titrimetric method

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

206

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001 : 2008) về hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVNISO9001:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO9001:2008,***,Hệ thống quản lý chất lượng,Các yêu cầu,TCVN ISO 9001:2008,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS − REQUIREMENTS Mục lục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4945:2008 (ISO 5208:1993) về Van công nghiệp - Thử áp lực của van

TCVN4945:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4945:2008,***,Công nghiệp TCVN 4945:2008 ISO 5208:1993 VAN CÔNG NGHIỆP - THỬ ÁP LỰC CỦA VAN Industrial valves - Pressure testing of valves Lời nói đầu TCVN 4945:2008 thay thế TCVN 4945:1989. TCVN 4945:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 5208:1993. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7989:2008 (ASTM D 1840 - 07) về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Xác định hydrocacbon naphtalen - Phương pháp quang phổ tử ngoại

0,075 0,100 0,150 0,200 0,300 40 60 80 120 160 240 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 4,8 3,2 2,4 1,8 1,2 0,8 13. Báo cáo kết quả Báo cáo các giá trị phần trăm thể tích của naphtalen bằng số chính xác

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7977:2008 (ISO 16156 : 2004) về An toàn máy công cụ - Yêu cầu an toàn đối với thiết kế và kết cấu của mâm cặp

TCVN7977:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7977:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7977 : 2008 ISO 16156 : 2004 AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ - YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU CỦA MÂM CẶP Machine tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN3821:2008 (ISO 7200:2004) về Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Các ô dữ liệu trong khung tên và các tiêu đề của tài liệu

TCVN3821:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3821:2008,***,Công nghiệp TCVN 3821:2008 ISO 7200:2004 TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM - CÁC Ô DỮ LIỆU TRONG KHUNG TÊN VÀ TIÊU ĐỀ TÀI LIỆU Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers Lời nói đầu TCVN 3821:2008 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3808: 2008 (ISO 6433:1981) về Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử

TCVN3808:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3808:2008,***,Công nghiệp TCVN 3808:2008 ISO 6433:1981 BẢN VẼ KỸ THUẬT - CHÚ DẪN PHẦN TỬ Technical drawings - Item references Lời nói đầu TCVN 3808:2008 thay thế TCVN 3808:1983 TCVN 3808:2008 tương đương ISO 6433:1981 có sửa đổi một số điều sau: 1) Tại

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7072:2008 (ISO 5351 : 2004) về Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch đồng etylendiamin (CED)

giờ tự động Trung bình ml/g CV % Trung bình ml/g CV % 650 800 1 150 637 đến 664 773 đến 806 1 150 đến 1 182 0,4 đến 1,2 0,4 đến 0,9 0,5 đến 0,8 638 đến 662 770

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7961:2008 về Ván sàn gỗ - Phương pháp thử

TCVN7961:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7961:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7961 : 2008 VÁN SÀN GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Wood flooring strips - Test methods Lời nói đầu TCVN 7961 : 2008 thay thế cho TCVN 4340 : 1994. TCVN 7961 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7955:2008 về Lắp đặt ván sàn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN7955:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7955:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7955 : 2008 LẮP ĐẶT VÁN SÀN – QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Installation of parquet flooring – Code of practice and acceptance Lời nói đầu TCVN 7955 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7976:2008 về Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN) - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7976:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7976:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7976 : 2008 MÃ SỐ TOÀN CẦU VỀ QUAN HỆ DỊCH VỤ (GSRN) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Global Service Relation Number (GSRN) - Specification Lời nói đầu TCVN 7976 : 2008 được xây dựng trên cơ sở tài liệu Yêu cầu kỹ thuật chung của tổ chức GS1 (GS1

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6011:2008 (ISO 7117 : 1995) về Mô tô - Đo vận tốc lớn nhất

TCVN6011:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6011:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6011 : 2008 ISO 7117 : 1995 MÔ TÔ – ĐO VẬN TỐC LỚN NHẤT Motorcycles – Measurement of maximum speed Lời nói đầu TCVN 6011 : 2008 thay thế TCVN 6011 : 1995. TCVN 6011 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 7117 : 1995.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3790:2008 (ASTM D 5482 - 07) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định áp suất hơi (Phương pháp mini -khí quyển)

TCVN3790:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3790:2008,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3790 : 2008 ASTM D 5482 - 07 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP MINI-KHÍ QUYỂN) Petroleum products - Test method for vapor pressure (Mini method-atmospheric) Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8005:2008 (ISO 7105 : 1985) về Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp Kark Fischer

TCVN8005:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8005:2008,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8005 : 2008 ISO 7105 : 1985 AMONIAC KHAN HÓA LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER Liquefied anhydrous ammonia for industrial use - Determination of water content - Karl

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7971:2008 (ISO 15363 : 2000) về Vật liệu kim loại - Ống - Thử thủy lực vòng ống

TCVN7971:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7971:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7971 : 2008 ISO 15363 : 2000 VẬT LIỆU KIM LOẠI − ỐNG THỬ THỦY LỰC VÒNG ỐNG Metallic materials – Tube ring hydraulic pressure test Lời nói đầu TCVN 7971 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 15363 : 2000. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7950:2008 về Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TCVN7950:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7950:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7950 : 2008 VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT – VẬT LIỆU CANXI SILICAT Insulation materials – Calcium silicate insulation materials Lời nói đầu TCVN 7950 : 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228