Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 13655 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7990:2008 về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm sương

TCVN7990:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7990:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7990 : 2008 ASTM D 2500 - 05 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM SƯƠNG Petroleum products - Test method for determination of cloud point Lời nói đầu TCVN 7990 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7925:2008 (ISO 17604 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật

TCVN7925:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7925:2008,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi ,Phân tích vi sinh vật,TCVN 7925:2008,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7925 : 2008 ISO 17604 : 2003 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7850:2008 (ISO/TS 22964 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Phát hiện Enterobacter sakazakii

TCVN7850:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7850:2008,***,Phát hiện Enterobacter sakazakii,Sữa và sản phẩm sữa ,TCVN 7850:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7850 : 2008 ISO/TS 22964 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – PHÁT HIỆN ENTEROBACTER SAKAZAKII Milk and milk products – Detection of Enterobacker

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294 - 06) về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X

TCVN3172:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3172:2008,***,Phương pháp xác định lưu huỳnh,Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ,Phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X,TCVN 3172:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3172 : 2008 ASTM D 4294 - 06 DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3166:2008 (ASTM D 5580-02) về Xăng - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm - Phương pháp sắc ký khí

TCVN3166:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3166:2008,***,Xác định benzen và toluen ,Xác định p/m-xylen,Xác định o-xylen,Xác định các chất thơm C9 ,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 3166:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3166 : 2008 XĂNG - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN, ETYLBENZEN, P/M-XYLEN, O-XYLEN, CÁC CHẤT THƠM C9 VÀ NẶNG HƠN,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1832:2008 về Vật liệu kim loại - Ống - Thử thủy lực

TCVN1832:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1832:2008,***,Vật liệu kim loại,Ống,Thử thủy lực,TCVN 1832:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1832 : 2008 VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG - THỬ THỦY LỰC Metallic materials - Tube - Hydrolic pressure test Lời nói đầu TCVN 1832 : 2008 thay thế cho TCVN 1832 : 1976.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6197:2008 (ISO 5961 : 1994) về chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN6197:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6197:2008,***,Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ,Xác định cadimi,Chất lượng nước,TCVN 6197:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6197 : 2008 ISO 5961 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CADIMI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Water quality –

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7877:2008 (ISO 5666 : 1999) về chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân

TCVN7877:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7877:2008,***,Chất lượng nước,Xác định thuỷ ngân,TCVN 7877:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7877 : 2008 ISO 5666 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN Water quality - Determination of mercury Lời nói đầu TCVN 7877:2008 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7928:2008 về Thực phẩm - Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp gel pectin

TCVN7928:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7928:2008,***,Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí,Thực phẩm ,TCVN 7928:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7928 : 2008 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL PECTIN Foodstuffs – Determination of total aerobic count by the

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7852:2008 về Thực phẩm - Đếm nấm men và nấm mốc bằng phương pháp màng khô có thể hoàn nước (phương pháp Petrifilm(TM))

TCVN7852:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7852:2008,***,Thực phẩm ,Đếm nấm men và nấm mốc ,Phương pháp màng khô có thể hoàn nước ,TCVN 7852:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7852:2008 THỰC PHẨM - ĐẾM NẤM MEN VÀ NẤM MỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG KHÔ CÓ THỂ HOÀN NƯỚC (PHƯƠNG PHÁP PETRIFILMTM) Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7884: 2008 về Thiết bị đẩy nước chữa cháy – Tự vận hành bằng khí nén

TCVN7884:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7884:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7884 : 2008 THIẾT BỊ ĐẨY NƯỚC CHỮA CHÁY TỰ VẬN HÀNH BẰNG KHÍ NÉN A fire extinguishing self-operated by compressed gas equipment to pump water Lời nói đầu TCVN 7884 : 2008 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4369:2008 (ISO 5753:1991) về Ổ lăn - Khe hở hướng kính bên trong

TCVN4369:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4369:2008,***,Công nghiệp TCVN 4369:2008 ISO 5753:1991 Ổ LĂN - KHE HỞ HƯỚNG KÍNH BÊN TRONG Rolling bearings - Radial internal clearance Lời nói đầu TCVN 4369:2008 thay thế TCVN 4369:1986. TCVN 4369:2008 hoàn toàn tương đương ISO 5735:1991. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7941:2008 (ISO 7205 : 1986) về Máy đo hạt nhân - Máy đo được thiết kế để lắp đặt cố định

TCVN7941:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7941:2008,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7941 : 2008 ISO 7205 : 1986 MÁY ĐO HẠT NHÂN - MÁY ĐO ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH Radionuclide gauges - Gauges designed for permanent installation Lời nói đầu TCVN 7941 : 2008 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7943:2008 (ISO 3999 : 2004) về An toàn bức xạ - Thiết bị dùng trong chụp ảnh gamma công nghiệp - Quy định kỹ thuật đối với tính năng, thiết kế và các phép thử nghiệm

TCVN7943:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7943:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7943 : 2008 ISO 3999 : 2004 AN TOÀN BỨC XẠ - THIẾT BỊ DÙNG TRONG CHỤP ẢNH GAMMA CÔNG NGHIỆP - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TÍNH NĂNG, THIẾT KẾ VÀ CÁC PHÉP THỬ NGHIỆM Radiation protection - Apparatus for industrial gamma

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6222:2008 (ISO 9174 : 1998) về Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN6222:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6222:2008,***,Xác định crom,Chất lượng nước,TCVN 6222:2008 ,Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6222 : 2008 ISO 9174 : 1998 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH CROM – PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Water quality – Determination

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7890:2008 về vật liệu chịu lửa kiềm tính - phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO)

TCVN7890:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7890:2008,***,TCVN 7890:2008 ,Vật liệu chịu lửa kiềm tính,Phương pháp xác định,Hàm lượng magiê oxit ,Hóa chất,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7890 : 2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KIỀM TÍNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỠM LƯỢNG MAGIÊ OXIT (MGO) Basic refractories – Test methods for determination

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 141:2008 về Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hoá học

TCVN141:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN141:2008,***,Phương pháp phân tích hoá học ,Xi măng poóc lăng,TCVN 141:2008,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141 : 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141 : 2008 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 198:2008 về Vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN198:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN198:2008,***,Vật liệu kim loại,Thử uốn,TCVN 198:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 198 : 2008 ISO 7438 : 2005 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Metallic materials - Bend test Lời nói đầu TCVN 198 : 2008 thay thế TCVN 198 : 1985. TCVN 198 : 2008 hoàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6684:2008 (ISO 8243 : 2006) về Thuốc lá điếu - Lấy mẫu

TCVN6684:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6684:2008,***,Lấy mẫu,Thuốc lá điếu,TCVN 6684:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6684 : 2008 ISO 8243 : 2006 THUỐC LÁ ĐIẾU - LẤY MẪU Cigarettes - Sampling Lời nói đầu TCVN 6684 : 2008 thay thế TCVN 6684:2000; TCVN 6684 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4507:2008 về Thép - Phương pháp xác định chiều sâu lớp thoát cacbon

TCVN4507:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4507:2008,***,Xác định chiều sâu lớp thoát cacbon,TCVN 4507:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4507 : 2008 ISO 3887 : 2003 THÉP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU LỚP THOÁT CACBON Steels - Determination of depth of decarburization Lời nói đầu TCVN 4507 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228