Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 81138 công văn

1

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 262/UBTVQH14-PL V/v thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018 Kính gửi: Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

2

Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1129/UBTVQH13-PL,Công văn 1129 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn luật,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,Hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Công tác bầu cử đại biểu quốc hội,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

3

Công văn 424/UBTVQH12 trả lời Công văn 196/CP-KTN thực hiện dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt do do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

424/UBTVQH12,Công văn 424 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Quy hoạch sử dụng đất,Dự án đầu tư cấp bách ,Bất động sản ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 424/UBTVQH12 V/v: Trả lời

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

4

Công văn 3861/VPCP-PL năm 2021 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

3861/VPCP-PL,Công văn 3861 2021,Văn phòng Chính phủ,Xây dựng Báo cáo Chương trình xây dựng pháp luật,Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật,Ý kiến Phó Thủ tướng về Chương trình xây dựng pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

5

Công văn 3777/VPCP-PL năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

3777/VPCP-PL,Công văn 3777 2021,Văn phòng Chính phủ,Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

6

Công văn 738/TTg-PL năm 2021 về chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

738/TTg-PL,Công văn 738 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Kiến nghị sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

7

Công văn 3338/VPCP-PL năm 2021 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3338/VPCP-PL,Công văn 3338 2021,Văn phòng Chính phủ,Công tác kiểm tra hệ thống hóa văn bản pháp luật 2020,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2020,Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2020,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

8

Công văn 225/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

225/VPHDBCQG-PL,Công văn 225 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung,Kiện toàn thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử,Bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG -------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

9

Công văn 193/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

193/VPHDBCQG-PL,Công văn 193 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Hướng dẫn tổ chức bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm,Tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm,Hướng dẫn việc tổ chức bầu cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

10

Công văn 569/TTg-PL năm 2021 về tổng kết thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

569/TTg-PL,Công văn 569 2021,Thủ tướng Chính phủ,Khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai,Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2021,Xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

11

Công văn 188/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

188/VPHDBCQG-PL,Công văn 188 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Công văn nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

12

Công văn 514/TTg-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

514/TTg-PL,Công văn 514 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Ách tắc hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Vướng mắc hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Công văn 3657/TXNK-PL năm 2021 về mã HS mặt hàng khai báo là Bột sữa chua nguyên liệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

3657/TXNK-PL,Công văn 3657 2021,Cục thuế xuất nhập khẩu,Điều chỉnh mã HS mặt hàng Bột sữa chua nguyên liệu,Mã HS mặt hàng khai báo là Bột sữa chua nguyên liệu,Vướng mắc về mặt hàng Bột sữa chua nguyên liệu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

14

Công văn 2426/VPCP-PL năm 2021 về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

2426/VPCP-PL,Công văn 2426 2021,Văn phòng Chính phủ,Thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính,Công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính,Công tác thi hành pháp luật xử lý hành chính,Vi phạm hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

15

Công văn 109/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

109/VPHDBCQG-PL,Công văn 109 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Lập danh sách cử tri,Lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác,Cách lập danh sách cử tri khi bỏ phiếu nơi khác,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

16

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

89/VPHDBCQG-PL,Công văn 89 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Xác định đơn vị hành chính miền núi vùng cao,Xác định đơn vị hành chính vùng cao hải đảo,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

17

Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12420/TXNK-PL V/v thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam. (Đ/c: Tầng 1 Tòa nhà Simco, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) Cục

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

18

Công văn 12159/TXNK-PL năm 2020 về áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0%. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định hàng hóa, dịch

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

19

Công văn 11937/TXNK-PL năm 2020 về phân loại mặt hàng “van cầu” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

11937/TXNK-PL,Công văn 11937 2020,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại mặt hàng van cầu,Hướng dẫn phân loại mặt hàng,Danh mục hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

20

Công văn 11399/TXNK-PL năm 2020 về kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

11399/TXNK-PL,Công văn 11399 2020,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu của xe nâng,Kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu,Điều chỉnh thuế suất nhập khẩu của xe nâng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38