Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 81172 công văn

161

Công văn 1965/TXNK-PL năm 2016 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng “Dàn trao đổi nhiệt” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1965/TXNK-PL,Công văn 1965,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2016,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

162

Công văn 1966/TXNK-PL năm 2016 kiến nghị về mã số phân loại của mặt hàng “Cẩu điện thủy lực loại lắp cố định (Electric Overhead Crane) model 6000S-2009” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1966/TXNK-PL,Công văn 1966,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số phân loại hàng hóa,Kiến nghị về mã số phân loại,Mã số phân loại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

163

Công văn 8075/VPCP-PL năm 2016 thông báo ý kiến của Thủ tướng về trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

8075/VPCP-PL,Công văn 8075 2016,Văn phòng Chính phủ,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh ,Soạn thảo dự án luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8075/VPCP-PL

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

164

Công văn 1839/TXNK-PL năm 2016 hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

1839/TXNK-PL,Công văn 1839 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu ,Mã hàng nhập khẩu ,Thuế suất thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

165

Công văn 1825/TXNK-PL năm 2016 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Quạt làm mát không khí” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1825/TXNK-PL,Công văn 1825,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Mã số phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

166

Công văn 1430/TXNK-PL năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1430/TXNK-PL,Công văn 1430,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số hàng hóa,Xác định mã số hàng hóa ,Xác định trước mã số hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

167

Công văn 1363/TXNK-PL năm 2016 hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

1363/TXNK-PL,Công văn 1363 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn áp dụng mã hàng nhập khẩu ,Hướng dẫn áp dụng,Mã hàng nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

168

Công văn 5516/VPCP-PL năm 2016 về tạm dừng ký ban hành một số nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

5516/VPCP-PL,Công văn 5516 2016,Văn phòng Chính phủ,Tạm dừng ký ban hành,Dự thảo Nghị định,Ký ban hành văn bản pháp luật,Bảo đảm thi hành án,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

169

Công văn 985/TTg-PL năm 2016 về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

985/TTg-PL,Công văn 985 2016,Thủ tướng Chính phủ,Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam,Quốc hội khoá XIV ,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Dự án sửa đổi Luật Doanh nghiệp ,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Dự án sửa đổi Luật Đầu tư,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

170

Công văn 417/VPHĐBCQG-PL năm 2016 về một số công việc cần tiếp tục triển khai do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

417/VPHDBCQG-PL,Công văn 417 2016,Hội đồng bầu cử quốc gia,Kết quả bầu cử,Công nhận kết quả bầu cử,Giải quyết khiếu nại,Ban bầu cử,Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

171

Công văn 846/TTg-PL năm 2016 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ

846/TTg-PL,Công văn 846 2016,Thủ tướng Chính phủ,Ban hành văn bản quy định chi tiết,Ban hành văn bản,Triển khai thi hành luật,Thi hành pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

172

Công văn 908/TXNK-PL năm 2016 về thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

908/TXNK-PL,Công văn 908 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu ,Thuế xuất khẩu,Hàng hóa tạm nhập tái xuất,Thuế hàng hóa tạm nhập ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

173

Công văn 358/VPHĐBCQG-PL năm 2016 về vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

được chứng kiến việc kiểm phiếu” tại Điều 73 của Luật bầu cử. Về vấn đề này, căn cứ vào Công văn số 1129/UBTVQH13-PL ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia xin được thông báo như sau: a) Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm,

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

174

Công văn 467/TBVBPLTT-PL năm 2016 về chỉ đạo cơ quan báo chí trong việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu bầu cử do Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

1129/UBTVQH13-PL ngày 17/5/2016 hướng dẫn quy định “Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu” tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Để triển

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

175

Công văn 789/TTg-PL năm 2016 về ban hành văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

789/TTg-PL,Công văn 789 2016,Thủ tướng Chính phủ,Văn bản hướng dẫn Luật,Xây dựng văn bản hướng dẫn,Văn bản hướng dẫn,Luật Doanh nghiệp,Ban hành văn bản,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

176

Công văn 827/TXNK-PL năm 2016 về mã số thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Thép Vina Kyoei, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đã có công văn số 534/TXNK-PL ngày 04/05/2016 tham gia ý kiến gửi Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo chức năng và thẩm quyền quy định, Cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị chủ trì thực hiện Kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

177

Công văn 757/TXNK-PL năm 2016 về phân loại mặt hàng tinh quặng đồng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

757/TXNK-PL,Công văn 757,Cục thuế xuất nhập khẩu,Tinh quặng đồng,Phân loại mặt hàng,Xuất khẩu tinh quặng đồng,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

178

Công văn 2816/VPCP-PL năm 2016 điều chỉnh thời gian trình Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2816/VPCP-PL V/v điều chỉnh thời gian trình Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1040/BTP-VP

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

179

Công văn 128/HĐBCQG-PL năm 2016 bổ sung, chỉnh lý mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng bầu cử quốc gia quốc gia ban hành

128/HDBCQG-PL,Công văn 128 2016,Hội đồng bầu cử quốc gia,Công tác bầu cử đại biểu quốc hội,Mẫu văn bản,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

180

Công văn 503/TXNK-PL năm 2016 xác định trước mã số do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

503/TXNK-PL,Công văn 503 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Đề nghị xác định trước mã số ,Hồ sơ xác định trước mã số,Hàng hóa xác định trước mã số ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155