Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 81170 công văn

141

Công văn 353/TXNK-PL năm 2017 bổ sung thông tin về hàng hóa đề nghị xác định trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

353/TXNK-PL,Công văn 353 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Đề nghị xác định trước mã số ,Xác định trước mã số ,Hàng hóa xác định trước mã số ,Bổ sung thông tin về hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

142

Công văn 354/TXNK-PL năm 2017 bổ sung thông tin về hàng hóa đề nghị xác định trước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

354/TXNK-PL,Công văn 354 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số ,Đề nghị xác định trước mã số ,Xác định trước mã số ,Bổ sung thông tin về hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

143

Công văn 355/TXNK-PL năm 2017 về kết quả xác định trước mã số HS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

số số 11705/TB-TCHQ ngày 13/12/2016. Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam được biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, PL-Thủy (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

144

Công văn 401/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 401/VPCP-PL V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ. Về Báo cáo số 392/BC-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

145

Công văn 189/TXNK-PL năm 2017 về chưa nhận được kết quả phân loại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

--------------- Số: 189/TXNK-PL V/v trả lời công văn Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH DK UIL Việt Nam. Trả lời số công văn số DK-20161219/CV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH DK UIL Việt Nam (Công ty) kiến nghị về việc chưa nhận được kết quả phân loại, Cục Thuế

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

146

Công văn 209/TXNK-PL năm 2017 xác định mã HS lô hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

209/TXNK-PL,Công văn 209 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác định mã HS,Xác định mã HS hàng hóa,Xác định mã HS hàng nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

147

Công văn 117/TXNK-PL năm 2017 hướng dẫn quy định về nhập khẩu thuốc lá điện tử do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

117/TXNK-PL,Công văn 117 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nhập khẩu thuốc lá điện tử,Hệ thống quy định nhập khẩu,Quy định nhập khẩu hàng hóa ,Xác định trước mã số ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

148

Công văn 65/TXNK-PL năm 2017 về nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100% do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

65/TXNK-PL,Công văn 65 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nhập khẩu máy móc,Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ,Quản lý xuất nhập khẩu máy móc,Hàng hoá đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

149

Công văn 3145/TXNK-PL năm 2016 về phân loại “Hệ thống bàn ươm cây” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 3145/TXNK-PL V/v phân loại “Hệ thống bàn ươm cây” Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Công văn số 1510/HQĐL-NV ngày 25/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đề nghị

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

150

Công văn 2735/TXNK-PL năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại “Tủ biến đổi nguồn điện” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 2735/TXNK-PL V/v xác định trước mã số hàng hóa Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng. (Đ/c: Lô H1-H6 và F13A, F13B, F14, F15 KCN Nomura, Hải Phòng) Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ bổ sung ngày 09/11/2016 của Chi nhánh Công

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

151

Công văn 2733/TXNK-PL năm 2016 về phân loại hàng hóa xe sử dụng trong sân bay do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 2733/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2466/HQĐNg-TXNK ngày 26/9/2016 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phân loại một số loại xe sử dụng trong sân

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

152

Công văn 2709/TXNK-PL năm 2016 về xác định mã số camera nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

--------------- Số: 2709/TXNK-PL V/v phân loại camera Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Tin học EI. (Đ/c: Tầng 1 tòa nhà Kinh Đô, số 93 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời công văn số 01-08/CV-EI-2016 ngày 01/8/2016 của Công ty TNHH Điện tử Tin học EI

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

153

Công văn 2687/TXNK-PL năm 2016 xác định trước mã số hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 2687/TXNK-PL V/v xác định trước mã số hàng hóa Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH & PTCN Khai Quốc (Đ/c: số 2 lô 12B, đường Trung Hòa (KĐTM Trung Yên), P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 83/2016/CV-KQ ngày

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

154

Công văn 2688/TXNK-PL năm 2016 về phân loại hàng hóa mặt hàng khai báo là “Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

--------------- Số: 2688/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH TM và PT Công nghệ Khai Quốc. (Đ/c: Số 2 lô 12B, đường Trung Hòa (KĐTM Trung Yên), P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời công văn số 13/2016/CV-KQ ngày 03/8/2016 của Công

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

155

Công văn 2689/TXNK-PL năm 2016 về phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

2689/TXNK-PL V/v phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3712/HQHP-TXNK ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

156

Công văn 2364/TXNK-PL năm 2016 về phân loại các loại máy công nghiệp dùng để nghiền và ép đùn thức ăn nuôi cá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

2364/TXNK-PL,Công văn 2364 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Máy công nghiệp nghiền thức ăn nuôi cá ,Mã số phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

157

Công văn 2253/TXNK-PL năm 2016 về trả lời Công văn 09/2016 DVL ngày 26/9/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Develing Quốc tế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

2253/TXNK-PL,Công văn 2253 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp mã thuế nhập khẩu ,Sweet Whey powder,Permeate Whey Powder,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

158

Công văn số 3833/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Ngày 04/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thực hiện từ 08/01/2009.

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2009

159

Công văn số 9003/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008

9003/BTC-TCHQ,Công văn 9003 2009,Bộ Tài chính,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 9003/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn bổ sung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

160

Công văn 2100/TXNK-PL năm 2016 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

2100/TXNK-PL,Công văn 2100,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224