Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 81138 công văn

101

Công văn 4712/TXNK-PL năm 2017 về hàng hóa được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4712/TXNK-PL,Công văn 4712 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nguyên liệu nhập khẩu,Xuất sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu ,Nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

102

Công văn 12442/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

12442/VPCP-PL,Công văn 12442 2017,Văn phòng Chính phủ,Luật Hành chính công,Ban soạn thảo dự án Luật,Góp ý kiến dự án,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12442/VPCP-PL V/v

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

103

Công văn 4437/TXNK-PL năm 2017 về xác định mã số cho mặt hàng Maltodextrin Maltrin QD M500 do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4437/TXNK-PL,Công văn 4437 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác định mã số ,Kết quả xác định mã số,Xác định mã số hàng hóa ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

104

Công văn 11836/VPCP-PL năm 2017 về văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

11836/VPCP-PL,Công văn 11836 2017,Văn phòng Chính phủ,Quy định chi tiết,Ban hành văn bản quy định chi tiết,Văn bản quy định chi tiết luật ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

105

Công văn 4302/TXNK-PL năm 2017 về hướng dẫn áp mã HS do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

4302/TXNK-PL,Công văn 4302,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp mã HS ,Kiến nghị áp mã HS ,Mã HS ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4302/TXNK-PL V/v mã số HS

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

106

Công văn 4299/TXNK-PL năm 2017 về hướng dẫn khai báo mã số HS do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

4299/TXNK-PL,Công văn 4299,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số HS,Áp mã số HS,Ghi mã số HS ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4299/TXNK-PL V/v hướng dẫn khai

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

107

Công văn 4214/TXNK-PL năm 2017 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 4214/TXNK-PL V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. (Tầng 2, số 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội) Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được 02 Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) ngày 15/09/2017: số 04/NAE/2017 (cho mặt hàng

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

108

Công văn 4184/TXNK-PL năm 2017 về phân loại hàng hóa mặt hàng là “phụ kiện giàn giáo và bộ phận của giàn giáo gồm đầy đủ: khóa cùm, ống thép, ván khuôn, thang sắt” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4184/TXNK-PL,Công văn 4184 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Giàn giáo,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

109

Công văn 22/CCN-PL&QLCNTN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước do Cục Con nuôi ban hành

22/CCN-PL&QLCNTN,Công văn 22 2020,Cục Con nuôi,Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Bộ danh mục giấy tờ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC CON NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

110

Công văn 3740/TXNK-PL năm 2017 về thuế suất thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đường do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 về thuế giá trị gia tăng, khoản 8 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì: Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn, có thuế giá trị gia tăng là 5%. Cục Thuế xuất nhập khẩu thông

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

111

Công văn 1362/TTg-PL năm 2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

1362/TTg-PL,Công văn 1362 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

112

Công văn 9445/VPCP-PL năm 2017 về văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

9445/VPCP-PL,Công văn 9445 2017,Văn phòng Chính phủ,Tham gia ý kiến,Dự án luật,Luật Hành chính công,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9445/VPCP-PL V/v Văn bản tham

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

113

Công văn 9353/VPCP-PL năm 2017 về ban hành một số nghị định hướng dẫn thi hành luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

9353/VPCP-PL,Công văn 9353 2017,Văn phòng Chính phủ,Nghị định hướng dẫn,Thi hành luật ,Hướng dẫn thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

114

Công văn 8346/VPCP-PL năm 2017 về công tác giám định tư pháp trong chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

8346/VPCP-PL,Công văn 8346,Văn phòng Bộ Quốc phòng,Giám định tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Phòng chống tham nhũng,Dịch vụ pháp lý VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8346/VPCP-PL V/v

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

115

Công văn 7937/VPCP-PL năm 2017 báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM do Văn phòng Chính phủ ban hành

7937/VPCP-PL,Công văn 7937 2017,Văn phòng Chính phủ,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Kết quả rà soát,Đầu tư kinh doanh,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7937/VPCP-PL V/v báo cáo

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

116

Công văn 7806/VPCP-PL năm 2017 ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

7806/VPCP-PL,Công văn 7806 2017,Văn phòng Chính phủ,Ý kiến Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng dự án Luật ,Dự án luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7806/VPCP-PL V/v ý kiến của

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

117

Công văn 2735/TXNK-PL năm 2017 về phân loại mặt hàng “Quạt” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

2735/TXNK-PL,Công văn 2735 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn phân loại hàng hoá ,Hướng dẫn phân loại ,Phân loại mặt hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

118

Công văn 2742/TXNK-PL năm 2017 hướng dẫn phân loại hàng hóa xích, móc cẩu, mắt nối xích, vòng xích chủ, móc thu ngắn xích bằng sắt thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

2742/TXNK-PL,Công văn 2742 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Hướng dẫn phân loại ,Hướng dẫn phân loại hàng hoá ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

119

Công văn 2655/TXNK-PL năm 2017 về mã mặt hàng giá kệ bằng sắt thép dùng trong siêu thị và nhà kho do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

2655/TXNK-PL,Công văn 2655 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp mã mặt hàng ,Chợ Siêu thị Trung tâm Thương mại,Chi cục thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

120

Công văn 2445/TXNK-PL năm 2017 vướng mắc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

2445/TXNK-PL,Công văn 2445 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ,Áp dụng biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38