Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 81118 công văn

41

Công văn 7632/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

7632/TXNK-PL,Công văn 7632 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Mã số phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

42

Công văn 7628/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

7628/TXNK-PL,Công văn 7628 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mặt hàng thép,Phân loại mặt hàng thép ,Phân loại mặt hàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

43

Công văn 7627/TXNK-PL năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

7627/TXNK-PL,Công văn 7627 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số phân loại,Phân loại mặt hàng,Mã số phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

44

Công văn 6255/TXNK-PL năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với xi măng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 6255/TXNK-PL V/v thuế xuất khẩu đối với xi măng Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1358/HQLA-NV ngày 26/6/2019 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc áp dụng thuế xuất khẩu đối với mặt

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

45

Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

5703/TXNK-PL,Công văn 5703 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Thuế giá trị gia tăng,Xác định thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

46

Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

5704/TXNK-PL,Công văn 5704 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Bảng phân loại hàng hóa,Tiêu chuẩn phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

47

Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

5461/VPCP-PL,Công văn 5461 2019,Văn phòng Chính phủ,Công bố kết quả hệ thống hóa,Kết quả hệ thống hóa,Quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5461/VPCP-PL

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

48

Công văn 4631/VPCP-PL năm 2019 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4631/VPCP-PL,Công văn 4631 2019,Văn phòng Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật,Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

49

Công văn 4342/TXNK-PL năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4342/TXNK-PL,Công văn 4342 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Nhập khẩu hàng hóa,Thủ tục nhập khẩu hàng hóa ,Vướng mắc thủ tục nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

50

Công văn 4177/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4177/TXNK-PL,Công văn 4177 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Ưu đãi thuế nhập khẩu,Xử lý tiền thuế,Nhập khẩu linh kiện ô tô ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

51

Công văn 3737/TXNK-PL năm 2019 về mã HS của màn hình hiển thị do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

3737/TXNK-PL,Công văn 3737 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã HS ,Xác định mã HS,Xác định mã HS hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

52

Công văn 3735/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc HS code hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

3735/TXNK-PL,Công văn 3735 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã HS hàng nhập khẩu,Xác định mã HS hàng nhập khẩu ,Xác định mã HS hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

53

Công văn 3453/TXNK-PL năm 2019 về xác định trước mã số mặt hàng “đèn rọi”, “đèn LED” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 3453/TXNK-PL V/v xác định trước mã số Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công ty CP Sản xuất phim Hoan Khuê. (24A Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) Cục Thuế XNK nhận được 04 Đơn đề nghị xác định trước mã số 0603-1/HKF, 0603-2/HKF, 0603-3/HKF, và 0603-4/HKF

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

54

Công văn 3100/TXNK-PL năm 2019 về tư vấn chính sách hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

3100/TXNK-PL,Công văn 3100 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Chế độ chính sách,Chính sách,Hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3100/TXNK-PL

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

55

Công văn 2965/VPCP-PL năm 2019 về trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

2965/VPCP-PL,Công văn 2965 2019,Văn phòng Chính phủ,Quy trình ban hành văn bản,Ban hành văn bản,Hướng dẫn luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2965/VPCP-PL V/v

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

56

Công văn 2749/TXNK-PL năm 2019 thực hiện Điều 7, Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 2749/TXNK-PL V/v thực hiện Điều 7, Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1440/HQQNg-KTS ngày 13/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi vướng mắc thực hiện theo điều 7, điều 8 Thông tư

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

57

Công văn 2252/VPCP-PL năm 2019 về tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

2252/VPCP-PL,Công văn 2252 2019,Văn phòng Chính phủ,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

58

Công văn 1559/TXNK-PL năm 2019 về thuế suất thuế xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1559/TXNK-PL,Công văn 1559 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Thuế xuất khẩu,Thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

59

Công văn 1472/TXNK-PL năm 2019 về áp mã HS các mặt hàng cáp điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

1472/TXNK-PL,Công văn 1472 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp mã HS ,Cáp điện lực ,Xác định lại mã HS ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

60

Công văn 1236/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng bánh răng, linh kiện phục vụ lắp ráp động cơ xe máy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1236/TXNK-PL,Công văn 1236 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại mặt hàng,Phân loại mặt hàng Hải quan ,Sản xuất động cơ xe máy,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141