Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 81176 công văn

181

Công văn 419/TXNK-PL năm 2016 về phân loại mặt hàng bình đựng dịch dùng trong y tế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

419/TXNK-PL,Công văn 419 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại mặt hàng,Bình đựng dịch dùng trong y tế,Xác định mã số bình đựng dịch bằng nhựa,Phân loại bình đựng dịch dùng trong y tế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

182

Công văn 423/TXNK-PL năm 2016 về mã số hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

423/TXNK-PL,Công văn 423 2016,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất khẩu,Xác định mã số hàng hóa ,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Xác định mã số Catheler tĩnh mạch,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

183

Công văn 129/VPHĐBCQG-PL năm 2016 hướng dẫn sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

--------------- Số: 129/VPHĐBCQG-PL V/v hướng dẫn sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được Công văn số 08/UBBC ngày 03/3/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

184

Công văn 1304/VPCP-PL năm 2016 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

1304/VPCP-PL,Công văn 1304,Văn phòng Chính phủ,Xử lý vi phạm hành chính,Hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính ,Thực thi pháp luật,Giải đáp vướng mắc,Vi phạm hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

185

Công văn 381/VPCP-PL năm 2016 về xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

381/VPCP-PL,Công văn 381,Văn phòng Chính phủ,Phát triển công nghệ mới,Thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm,Quỹ Đầu tư chứng khoán,Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

186

Công văn 11024/VPCP-PL năm 2015 về xây dựng, ban hành nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 1473/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11024/VPCP-PL V/v xây dựng, ban hành các nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: -

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

187

Công văn 10131/VPCP-PL năm 2015 xây dựng Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10131/VPCP-PL V/v xây dựng Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua 16 Luật, Bộ luật: Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

188

Công văn 2207/TXNK-PL năm 2015 về xác định mã số đối với mặt hàng tấm đèn nền LCD do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

2207/TXNK-PL,Công văn 2207 2015,Cục thuế xuất nhập khẩu,Mã số mặt hàng,Vướng mắc xác định mã số,Xác định mã số hàng hóa ,Tấm đèn nền LCD ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

189

Công văn 353/UBTVQH14-CTĐB hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

353/UBTVQH14-CTDB,Công văn 353,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

190

Công văn 9497/VPCP-PL năm 2015 báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

9497/VPCP-PL,Công văn 9497,Văn phòng Chính phủ,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Kinh doanh có điều kiện,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

191

Công văn 1995/TXNK-PL năm 2015 về phân loại mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có tên Stimuler và Gromone do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1995/TXNK-PL,Công văn 1995 2015,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại mặt hàng Stimuler và Gromone,Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,áp mã HS nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

192

Công văn 1788/TTg-PL năm 2015 thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12 năm 2015. 2. Bộ Công an nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với 04 ngành nghề: kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động và kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí dân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

193

Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

322/UBTVQH14-CTDB,Công văn 322,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Quy trình lấy phiếu tín nhiệm,Chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

194

Công văn 1752/TXNK-PL năm 2015 về áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

1752/TXNK-PL,Công văn 1752,Cục thuế xuất nhập khẩu,Áp mã mặt hàng ,hệ thống giàn trồng trong nhà kính,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,kết quả phân tích mô tả hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

195

Công văn 6000/VPCP-PL năm 2015 báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

6000/VPCP-PL,Công văn 6000 2015,Văn phòng Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật ,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Pháp điển văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

196

Công văn 1153/TTg-PL năm 2015 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12. Thông tư quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, công bố, cung cấp thông tin môi trường và lập báo cáo hiện trạng môi trường PHỤ LỤC XI DANH MỤC NỢ ĐỌNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP (Kèm theo Công văn số 1153/TTg-PL ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Thủ

Ban hành: 23/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

197

Công văn 5073/VPCP-PL năm 2015 thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

5073/VPCP-PL,Công văn 5073 2015,Văn phòng Chính phủ,Luật Đầu tư 2014,Luật Doanh nghiệp 2014,Thực hiện Luật doanh nghiệp 2014,Thực hiện luật đầu tư 2014,Doanh nghiệp,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

198

Công văn 678/TXNK-PL năm 2015 về đề nghị trả mẫu lưu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số: 678/TXNK-PL V/v đề nghị trả mẫu lưu Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 40/CV-BMT/2015 ngày 14/4/2015 của Công ty CP đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng Fico về việc không đồng

Ban hành: 04/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

199

Công văn 2898/VPCP-PL năm 2015 về xây dựng Đề án tổ chức lại Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành

2898/VPCP-PL V/v xây dựng Đề án tổ chức lại Công báo Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Tư pháp; - Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Vặn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 3095/PTr-PL ngày 01 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

200

Công văn 2727/VPCP-PL năm 2015 báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 2727/VPCP-PL V/v báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155