Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 03/SCT-BCT: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31304 công văn

1

Công văn 290/SCT-KTATMT năm 2014 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 290/SCT-KTATMT Về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

2

Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg và Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ CÔNG THUƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4619/SCT-QLNL Về hướng dẫn triển khai việc thực hiện dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg và Thông

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

3

Công văn 285/SCT-VP năm 2012 hướng dẫn kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và quyết toán thuế năm 2011 đối với thu nhập từ tiền lương tiền công do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285 /SCT-VP V/v: Hướng dẫn kê khai nộp thuế TNCN năm 2012 và quyết toán thuế năm 2011 đối với thu nhập từ tiền lương tiền công.

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

4

Công văn 623/SCT-QLTM về thực hiện Thông tư 14/2008/TT-BCT do Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 623/SCT-QLTM V/v thực hiện Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008. Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 25/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

5

Công văn 1888/SCT-TKNL thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước do Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1888/SCT-TKNL V/v thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước.

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

6

Công văn 1310/HD-SCT năm 2009 về điều kiện xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1310/HD-SCT Mỹ Tho, ngày 03 tháng 12 năm 2009 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MỚI

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

7

Công văn 38/SCT-QLTM thực hiện Thông tư 10/2008/TT-BCT và 14/2008/TT-BCT do Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn ban hành

UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 38/SCT-QLTM V/v: Thực hiện TT 10/2008/TT-BCT và TT 14/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

8

Công văn 04/SCT-QLTM cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá do Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu ban hành

UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/SCT-QLTM V/v cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá. Bạc liêu, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

9

Công văn 691/SCT-QLTMDV thực hiện cấp phép hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu do Sở Công thương tỉnh An Giang ban hành

UBND TỈNH AN GIANG SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 691/SCT-QLTMDV V/v thực hiện cấp phép hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu Long Xuyên, ngày 22 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

10

Công văn 1111/SCT-QLTM hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Sở Công thương tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1111/SCT-QLTM V/v Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tân An, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

11

Công văn 1573/SCT-TT Về việc hướng dẫn kê khai nộp thuế năm 2009 và quyết toán thuế TNCN năm 2008 do Sở Công thương TP Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1573/SCT-TT V/v: Hướng dẫn kê khai nộp thuế năm 2009 và quyết toán thuế TNCN năm 2008 Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

12

Công văn 1263/SCT-QLTM cấp lại Giấy phép kinh doanh thuốc lá do Sở Công thương thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1263/SCT-QLTM V/v cấp lại Giấy phép kinh doanh thuốc lá Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

13

Công văn 775/SCT-QLTM hướng dẫn cấp Giấy phép Sản xuất, kinh doanh rượu do Sở Công thương tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/SCT-QLTM V/v Hướng dẫn cấp Giấy phép Sản xuất, kinh doanh rượu. Tân an, ngày 03 tháng 10 năm 2008.

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

14

Công văn 890/SCT-QLTM về cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu do Sở Công thương thành phố Đà Nẵng ban hành

rượu: Thực hiện theo mục A, trang 1 và khoản 3, trang 4, mục C, Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương. 2. Về thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu: a. Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có qui mô từ 03 triệu lít/năm trở lên b. Sở Công Thương cấp Giấy phép sản

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

15

Công văn 372/SCT-QLTM hướng dẫn triển khai cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công và kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do Sở Công thương tỉnh Lào Cai ban hành

UBND TỈNH LÀO CAI SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/SCT-QLTM V/v Hướng dẫn triển khai cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công và kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

16

Công văn 1627/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1627/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

17

Công văn 4525/BCT-CNNg năm 2017 đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4525/BCT-CNNg V/v đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về khoáng sản Hà Nội,

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

18

Công văn 6225/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6225/BCT-XNK V/v thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

19

Công văn 6028/BCT-PVTM năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1230/QĐ-BCT (AC01.SG04) do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6028/BCT-PVTM V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT (AC01.SG04) Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Kính

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

20

Công văn 6012/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

mối kinh doanh xăng dầu Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP); Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12