Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 03/QĐ-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46207 công văn

1

Công văn 1554/TCHQ-KTSTQ năm 2021 về áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

TP.HCM (để t/h); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Thu Nhiễu

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

2

Công văn 8061/TCHQ-KTSTQ năm 2017 về ấn định thuế theo Quyết định 497/QĐ-KTSTQ do Tổng cục Hải quan ban hành

nghị về việc ấn định thuế theo Quyết định số 497/QĐ-KTSTQ ngày 26/09/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Áp dụng thời điểm phân loại bình nóng lạnh nước, ấn định thuế đối với Công ty TNHH cơ điện lạnh Hòa Bình theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan kể từ thời điểm công văn hướng dẫn có hiệu lực (công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

3

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

7424/TCHQ-KTSTQ,Công văn 7424 2020,Tổng cục Hải quan,Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan,Điều kiện doanh nghiệp ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

4

Công văn 7301/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống STQ02 do Tổng cục Hải quan ban hành

tác báo cáo, thống kê theo mẫu 19 và 20 (ban hành kèm theo Quyết định số 575/-TCHQ ngày 21/3/2019) và cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp thu thập được trong quá trình KTSTQ. Hệ thống bao gồm các phân hệ sau: 1.1. Quản trị hệ thống - Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản quản trị hệ thống. - Các đơn vị sử dụng tài khoản quản

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

5

Công văn 7222/TCHQ-KTSTQ năm 2020 thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu để cập nhật vào hệ thống STQ02 do Tổng cục hải quan ban hành

7222/TCHQ-KTSTQ,Công văn 7222 2020,Tổng cục Hải quan,Thu thập thông tin doanh nghiệp để cập nhật vào STQ02,Thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật vào STQ02,Thu thập thông tin để cập nhật vào hệ thống STQ02,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

6

Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5364/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5364 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên,Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

7

Công văn 5000/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5000/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5000 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Thẩm định điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Hướng dẫn điều kiện chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

8

Công văn 2554/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

thực tế và KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan đối với Công ty đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định. Trân trọng./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng cục trưởng (để b/c); - PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c); - Cục trưởng Cục KTSTQ (để b/c); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). TL. TỔNG CỤC

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

9

Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5248/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5248 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan ,Sửa tờ khai sau thông quan ,Khai bổ sung sau thông quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

10

Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành

3600/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3600 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra,Định mức,Hàng tồn kho,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600/TCHQ-KTSTQ V/v kiểm tra định mức

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

11

Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 1889/TCHQ-KTSTQ V/v công khai thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 350/-BTC ngày 08/3/2019 về việc công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC)

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

12

Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 48/TCHQ-KTSTQ V/v miễn thu tiền chậm nộp Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam. (Đ/c: số 485 đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) Phúc đáp công văn số 0910/CCBV ngày 09/10/2018 của Công ty TNHH Nước giải khát

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

13

Công văn 6887/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6887/TCHQ-KTSTQ,Công văn 6887 2018,Tổng cục Hải quan,C/O mẫu D ,Trả lời vướng mắc C/O mẫu D,Xăng dầu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

14

Công văn 6425/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

6425/TCHQ-KTSTQ,Công văn 6425 2018,Tổng cục Hải quan,Chế độ ưu tiên ,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

15

Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Như trên; - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c); - Tổng cục trưởng (để b/c); - Các đơn vị thuộc TCHQ; - Lưu: VT, KTSTQ (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

17

Công văn 1655/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/h); - Lưu: VT, KTSTQ-P2 (03b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Vũ Minh

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

18

Công văn 496/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về kiến nghị C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

- Như trên; - Tổng cục trưởng (để b/c); - Cục KTSTQ (để t/h); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

20

Công văn 6555/TCHQ-KTSTQ năm 2017 kiến nghị của công ty cổ phần Tiến Hưng do Tổng cục Hải quan ban hành

cục trưởng TCHQ (để báo cáo); - Công ty cổ phần Tiến Hưng (để biết); (Địa chỉ: Số 3, đường TS3, Khu CN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); - Lưu: VT, KTSTQ (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38