Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 03/2014/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43624 công văn

1

Công văn 50/HĐND-VX năm 2015 đính chính Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/HĐND-VX V/v đính chính Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

2

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

tại tỉnh AG, Website tỉnh Vào ngày 10 tháng 12 năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII có ban hành Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2014 và Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. Tuy nhiên, do

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

3

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 như sau: Tại điểm b, mục

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

4

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

5

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

thị xã, thành phố. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

6

Công văn 1244/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau: Tại Tiết 3, Điểm 1.1 và Tiết 2, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

7

Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 về sử dụng cát biển san lấp mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BXD-VLXD V/v sử dụng cát biển san lấp mặt bằng Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Bộ

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

8

Công văn 03/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BXD-KTXD V/v: Báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất. Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

9

Công văn 03/KCB-QLCL năm 2018 về tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KCB-QLCL V/v Tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

10

Công văn 03/TCHQ-TXNK năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa trong ngành điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/TCHQ-TXNK V/v nhập khẩu hàng hóa trong ngành điện mặt trời Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

11

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang,

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

12

Công văn 2441/BCA-V03 năm 2019 cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2441/BCA-V03 V/v cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

13

Công văn 142/TTHĐ-CTHĐ năm 2014 đính chính sửa đổi Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Ngày 16/7/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Do kiểm tra, rà soát chưa kỹ của Văn phòng trước khi ban

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

14

Công văn 1958/BCA-V03 năm 2019 về xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hàn Quốc Vina do Bộ Công An ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1958/BCA-V03 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Thực phẩm Hàn Quốc Vina Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

15

Công văn 1807/BCA-V03 năm 2019 về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/BCA-V03 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Lê Thị Ngọc Trâm Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Văn

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

16

Công văn 1343/BCA-V03 2019 về thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1343/BCA-V03 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Y tế và Giáo dục Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

17

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

18

Công văn 03/BNV-TCBC năm 2017 hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BNV-TCBC V/v hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

19

Công văn 239/BCA-V03 năm 2019 về việc kiểm định đầu báo rò rỉ gas phòng cháy, chữa cháy của Công ty Showa Việt Nam do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 239/BCA-V03 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Showa Việt Nam Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

20

Công văn 03/BXD-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH13 ngày 05/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250