Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2012/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162670 văn bản

1

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5

03/2012/QĐ-UBND Quận 5, ngày 24 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC QUẬN 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

2

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

03/2012/QĐ-UBND Quận 3, ngày 14 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

3

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Quận 8, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

4

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn Quận 6

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công quản lý Nhà nước,Tổ chức Hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

5

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Quận Gò Vấp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

6

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

03/2012/QĐ-UBND Quận 4, ngày 29 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CƠ QUAN. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn cứ Nghị

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

7

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 10

--------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Quận 10, ngày 25 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

8

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Số: 03/2012/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 22 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

9

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Nhà Bè

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày 19 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ Căn cứ

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

10

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

11

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường (nơi có đê) trên địa bàn quận Thủ Đức

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Lực lượng quản lý đê điều,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

12

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân kèm theo Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

13

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số: 03/2012/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

14

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Tân

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

15

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện Củ Chi

03/2012/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 19 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 19/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

16

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bạc Liêu

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

17

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về mức giá (tỷ lệ %) đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

03/2012/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 09 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ (TỶ LỆ %) ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

18

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Ủy ban nhân dân quận 7 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

19

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

--------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 05/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2012

20

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

--------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU HÚT, TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC DỰ BỊ CẤP XÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/3/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH UỶ

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122