Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2010/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149403 văn bản

1

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Hóc Môn, ngày 15 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

2

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

3

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

4

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 14 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2010

5

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Quận 8, ngày 24 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

6

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 14 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

7

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 06 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

8

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Quận 12, ngày 29 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIẢI

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

9

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

10

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2010

11

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tại Quận 7 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Quận 7, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

12

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

13

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Quận 4, ngày 14 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2010

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2010

15

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 25 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

16

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Quận 6, ngày 23 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG,

Ban hành: 23/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

17

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Thanh tra quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 18 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 18/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

18

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

19

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

20

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 10 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.47.248