Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 148615 văn bản

1

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

2

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TƯ PHÁP

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

3

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Quận 8, ngày 12 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

4

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

5

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 09 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 09/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2008

6

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

7

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy trình thực hiện đầu tư - xây dựng cơ bản đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 08 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

8

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND Quy định tiêu chí và quy trình xét, công nhận làng nghề do tỉnh Thái Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

9

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá điều chỉnh các loại nhà cửa, vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 04 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2009

10

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ

Ban hành: 27/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

11

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý và phân công thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 26 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÂN

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

12

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

13

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định số lượng, chức năng nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ đối với nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

14

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

15

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Quận 12, ngày 07 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2008

16

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quản lý theo quy định pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 18 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2008

17

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về giải thể Trạm thu gom và tiêu thụ sữa tươi do tỉnh Hưng Yên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND H­ưng Yên, ngày 15 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRẠM THU GOM VÀ TIÊU

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

18

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 15 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHĂN NUÔI, GIẾT MỔ,

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

19

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 03/2008/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC PHỤ CẤP

Ban hành: 05/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

20

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí quản lý và thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.88.196