Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/QĐ-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 210637 văn bản

61

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Định mức sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích cơ quan thuộc tỉnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

62

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính Thừa Thiên Huế,Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bộ đơn giá lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

63

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tây Ninh,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân,Quy chế làm việc Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Quy chế làm việc của tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

64

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2019/-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi Quyết định 45/2019/-UBND Lâm Đồng,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

65

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đồng Nai,Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình,Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình,Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

66

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ Hòa Bình,Thẩm định an toàn giao thông đường bộ Hòa Bình,An toàn giao thông đường bộ tỉnh Hòa Bình,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

67

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Nghệ An,Hành lang bảo vệ đê cấp IV cấp V tỉnh Nghệ An,Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác,Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

68

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

69

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực biên phòng tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

70

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Thuận 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

71

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân Đồng Tháp,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

72

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 01/2016/-UBND

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ,Quy chế hoạt động Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ,Sửa đổi Quyết định 01/2016/-UBND huyện Cần Giờ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

73

Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

03/2020/QD-KTNN,Quyết định 03 2020,Kiểm toán Nhà nước,Quy chế tổ chức Đoàn kiểm toán nhà nước,Quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước,Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

74

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Phòng Văn hóa Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

75

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Uỷ ban quận 6,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

76

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Quảng Nam,Tuyển dụng công chức xã phường thị trấn 2020,Tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Quảng Nam,Tiêu chuẩn cán bộ công chức Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

77

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2011/-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định 04/2011/-UBND Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định hoạt động Ban giải phóng mặt bằng,Bãi bỏ Quyết định tổ chức Ban bồi thường mặt bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

78

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động Phòng Văn hóa huyện Củ Chi,Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa huyện Củ Chi,Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

79

Quyết định 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ ban hành Quy trình nghiệp vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1564/TCHQ/QD/KTSTQ,Quyết định 1564 2003,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Hồ sơ hải quan,Quy trình nghiệp vụ,Phúc tập hồ sơ hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

80

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Cấp giấy phép xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228