Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/KK-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121630 văn bản

1

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú thực hiện theo mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế cho các mẫu số 02/KK-TNCN, mẫu số 03/KK-TNCN và mẫu số 04/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

2

Công điện 03/CĐ-BKHĐT năm 2021 về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/CD-BKHDT,Công điện 03 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

3

Chỉ thị 03-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-CT/TW,Chỉ thị 03-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt trong tình hình mới,Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

4

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát,Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

5

Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải

03/CT-BGTVT,Chỉ thị 03 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý tài chính nhà nước tại cơ quan hành chính,Công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước tại cơ quan,Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước tại cơ quan,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

6

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

03/CD-LDTBXH,Công điện 03 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc,Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

7

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Tài chính,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ,Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

8

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Bến Tre,Tổ chức thi tốt nghiệp các cấp học tỉnh Bến Tre,Xét công nhận tốt nghiệp các cấp học tỉnh Bến Tre,Tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

9

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

03/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

10

Công điện 03/CĐ-CT năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/CD-CT,Công điện 03 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID19,Thực hiện phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Phòng chống dịch COVID19 thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

11

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm không khí tỉnh Vĩnh Phúc 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

12

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lâm Đồng,Dự án sản xuất căn cước công dân tỉnh Lâm Đồng,Dự án cấp và quản lý căn cước công dân tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

13

Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

03-HD/BTGTW,Hướng dẫn 03-HD 2021,Ban Tuyên giáo Trung ương,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO --------

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

14

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

15

Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Điện Biên,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

16

Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

03/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư năm 2021,Xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

03/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Quốc phòng,Thông tư cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thẩm quyền quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thủ tục quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

18

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

03/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2021,Tỉnh Kon Tum,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Kon Tum,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng Kon Tum,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

19

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông,Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông,Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

20

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Thành phố Cần Thơ,Công tác xây dựng hệ thống pháp luật Cần Thơ,Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109