Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/HD-HVCT-HCQG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 119032 văn bản

1

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam,Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

2

Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020 về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-HD/TW,Hướng dẫn 03-HD 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Quy chế,Bầu cử,Cơ quan Đảng Nhà nước,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

3

Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

03/HD-TLD,Hướng dẫn 03 2020,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Điều lệ Công đoàn Việt Nam ,Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn,Thi hành Điều lệ của Công đoàn Việt Nam,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

4

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát,Công tác thi hành án hành chính ,Thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

5

Hướng dẫn 03/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025

03/HD-UBND,Hướng dẫn 03 2019,Tỉnh Yên Bái,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-UBND Yên Bái, ngày 04 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

6

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết vụ việc dân sự,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Vụ việc dân sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

7

Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 do Bộ Công an ban hành

03/HD-BCA-V05,Hướng dẫn 03 2019,Bộ Công An,Ngày hội toàn dân bảo vệ tổ quốc,An ninh Tổ quốc,Bảo vệ an ninh Tổ quốc,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

8

Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-HD-VPTW,Hướng dẫn 03-HD-VPTW 2016,Ban Chấp hành Trung ương,Chế độ đảng phí ,Thực hiện chế độ đảng phí ,Thu chi đảng phí ,Bảo hiểm xã hội,Thuế - Phí - Lệ Phí BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

9

Hướng dẫn 03/HD-UBND năm 2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; biên chế công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

03/HD-UBND,Hướng dẫn 03 2015,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-UBND Lạng Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 22/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

10

Hướng dẫn 03/HD-LN năm 2015 thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP, trên địa bàn tỉnh Thái Bình

03/HD-LN,Hướng dẫn 03 2015,Tỉnh Thái Bình,Doanh nghiệp,Đầu tư UBND TỈNH THÁI BÌNH LIÊN NGÀNH: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH - NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - CỤC THUẾ TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

11

Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD năm 2017 thực hiện giá dịch vụ thoát nước và lộ trình tăng giá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

03/HD-LSTC-XD,Hướng dẫn 03 2017,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-LSTC-XD Hòa Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2017

12

Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai

03/HD-SXD,Hướng dẫn 03 2013,Tỉnh Lào Cai,Cấp giấy phép xây dựng,Quản lý xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÀO CAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-SXD Lào Cai, ngày 01 tháng 11

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

13

Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

03/HD-SXD,Hướng dẫn 03 2013,Tỉnh Thái Bình,Đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch,Tiêu chí quy hoạch phát triển ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

14

Hướng dẫn 03/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

03/HD-SXD,Hướng dẫn 03 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng Bắc Ninh 2013,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

15

Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW năm 2012 thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

03-HD/UBKTTW,Hướng dẫn 03-HD 2012,Ủy ban kiểm tra trung ương,Những điều đảng viên không được làm BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ỦY BAN KIỂM TRA ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD/UBKTTW Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

16

Hướng dẫn 03/HD-SGDĐT năm 2012 thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành

03/HD-SGDDT,Hướng dẫn 03 2012,Tỉnh An Giang,Giáo dục UBND TỈNH AN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-SGDĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về chế

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

17

Hướng dẫn 03/HD-STNMT năm 2011 một số điểm cụ thể khi cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

03/HD-STNMT,Hướng dẫn 03 2011,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản UBND TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD-STNMT Hưng Yên, ngày 01 tháng 09 năm 2011 HƯỚNG

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

18

Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2011 thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và hình thức khen thưởng cao do Ban Tuyên giáo ban hành

03-HD/BTGTW,Hướng dẫn 03-HD 2011,Ban Tuyên giáo Trung ương,Trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD/BTGTW Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

19

Hướng dẫn 03/HD-SLĐTBXH năm 2010 trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thuộc hộ đặc biệt nghèo theo Quyết định 367/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

03/HD-SLDTBXH,Hướng dẫn 03 2010,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/HD

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

20

Hướng dẫn 03/HD-SXD về lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

03/HD-SXD,Hướng dẫn 03 2009,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/HD-SXD Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 năm 2009 HƯỚNG

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141