Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/DT-QLDA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 110898 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2018 quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018 THÔNG TƯ [1] QUY ĐỊNH TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ban hành: 15/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

102

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2018

103

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Sóc Trăng, ngày 12 tháng 03 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

104

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Kon Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

105

Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Bình Định, ngày 05 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG GIẢM NHẸ

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

106

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 02/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

107

Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 02 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

108

Hướng dẫn 1286/TY-DT hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1286/TY-DT Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC XIN

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

109

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2018 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

110

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Nghệ An, ngày 29 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

111

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 29 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

112

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

113

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

114

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ,

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2018

115

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

116

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

117

Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2018 về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

118

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN Thông tư số

Ban hành: 17/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

119

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

120

Kế hoạch 03/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-UBND Hòa Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191