Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/DT-QLDA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 110898 văn bản

81

Quyết định 141/QĐ-K2ĐT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/QĐ-K2ĐT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

82

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018 LUẬT ĐIỆN LỰC Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03

Ban hành: 29/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

83

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

84

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BTTTT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ban hành: 17/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

85

Nghị quyết 03/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

86

Hướng dẫn 647/HDLT-SGD&ĐT-BHXH năm 2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên ban hành

UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 647/HDLT-SGD&ĐT-BHXH Phú Yên, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

87

Hướng dẫn 683/HDLT-SGD&ĐT-BHXH năm 2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định ban hành

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 683/HDLT-SGD&ĐT-BHXH Bình Định, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

88

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ,

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

89

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

Ban hành: 02/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

90

Hướng dẫn 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH năm 2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

LIÊN TỊCH SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 03/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

91

Chỉ thị 03/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

92

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

93

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI

Ban hành: 13/04/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

94

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Thái Nguyên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

95

Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Điện Biên, ngày 05 tháng 04 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

96

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 04 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

97

Nghị quyết 03/NQ-HĐND về giao biên chế công chức năm 2018 trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

98

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

99

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu tai nạn giao thông do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

100

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG,

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.43.11