Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/DT-QLDA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 110757 văn bản

61

Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

định tại Điều 2 Thông tư này; e) Các quy định về định mức trích chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng hiện hành; g) Bảng tính lương năm của cán bộ quản lý dự án theo Mẫu số 03/DT-QLDA ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó xác định rõ danh sách cán bộ trực tiếp tham gia quản lý dự án theo 3 mục: cán bộ hưởng lương

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

62

Công điện 03/CĐ-BTTTT năm 2018 về chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018 CÔNG ĐIỆN V/V CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

Ban hành: 09/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

64

Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2018 về rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC RÀ SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

65

Quyết định 4055/1999/QĐ-UB-QLDA điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 của chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4055/1999/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU

Ban hành: 15/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

66

Chỉ thị 03/CT-LĐTBXH năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngành lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-LĐTBXH Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

67

Kế hoạch 925/KH-SGD&ĐT năm 2016 tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 925/KH-SGD&ĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

68

Quyết định 2646/1999/QĐ-UB-QLDA về phân công nhiệm vụ các sở-ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2646/1999/QĐ-UB-QLDA  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 08/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

69

Quyết định 2425/1999/QĐ-UB-QLDA về phân công nhiệm vụ các sở-ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2425/1999/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

70

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Ban hành: 13/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

71

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC

Ban hành: 06/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

72

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 08 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

73

Chỉ thị 45/1998/CT-UB-QLDA thực hiện quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước kèm theo Nghị định 77/CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/1998/CT-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban hành: 22/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2008

74

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

Ban hành: 06/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

75

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BQP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN

Ban hành: 31/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

76

Chỉ thị 39/1998/CT-UB-QLDA thực hiện Quyết định 179/1998/QĐ-BTC về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/1998/CT-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

77

Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2018 về tăng cường quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-NHNN Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

78

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng gây tiếng ồn, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

79

Nghị quyết 03/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2018 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

80

Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.78.157