Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/CT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154627 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

03/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Quốc phòng,Thông tư cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thẩm quyền quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thủ tục quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

2

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

03/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 03 2018,Bộ Quốc phòng,Mật mã dân sự,Dịch vụ mật mã dân sự,Sản phẩm mật mã dân sự,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BQP

Ban hành: 31/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

3

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

03/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 03 2017,Bộ Quốc phòng,Công tác tuyển sinh,Tuyển sinh các trường trong Quân đội,Trường quân đội,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BQP

Ban hành: 05/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

4

Thông tư 03/2019/TT-BQP quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng

03/2019/TT-BQP,Thông tư 03 2019,Bộ Quốc phòng,Báo chí,Quản lý nhà nước về báo chí,Quản lý hoạt động báo chí,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/TT-BQP

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

5

Chỉ thị 88/CT-BQP năm 2020 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng

88/CT-BQP,Chỉ thị 88 2020,Bộ Quốc phòng,Nâng cao chất lượng,Luật tiếp cận thông tin,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/CT-BQP

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

6

Chỉ thị 102/CT-BQP năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng

2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG TIÊU CỰC, VI PHẠM VÀ ĐẤU THẦU HÌNH THỨC TRONG BỘ QUỐC PHÒNG Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã ban hành 03 Chỉ thị (số 113/CT-BQP ngày 03/7/2017, số 129/CT-BQP ngày 12/11/2017, số 87/CT-BQP ngày 27/2/2018) và 02 Kế hoạch (số

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

7

Chỉ thị 101/CT-BQP năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng

101/CT-BQP,Chỉ thị 101 2019,Bộ Quốc phòng,Quản lý,Xe ô tô chuyên dùng,Quản lý sử dụng,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/CT-BQP Hà Nội, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

8

Chỉ thị 98/CT-BQP năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới do Bộ Quốc phòng ban hành

98/CT-BQP,Chỉ thị 98 2019,Bộ Quốc phòng,Công dân nhập ngũ,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Nâng cao chất lượng,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/CT-BQP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

9

Thông tư 03/2016/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

03/2016/TT-BQP,Thông tư 03 2016,Bộ Quốc phòng,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Mối quan hệ công tác,Trung tâm hành động bom mìn,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

10

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tổng Thanh

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP,Thông tư liên tịch 03 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thanh tra Chính phủ,Tội phạm,Thông tin tội phạm ,Hoạt động thanh tra,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - THANH TRA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

11

Chỉ thị 03-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-CT/TW,Chỉ thị 03-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt trong tình hình mới,Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

12

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát,Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

13

Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải

03/CT-BGTVT,Chỉ thị 03 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý tài chính nhà nước tại cơ quan hành chính,Công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước tại cơ quan,Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước tại cơ quan,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

14

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Bến Tre,Tổ chức thi tốt nghiệp các cấp học tỉnh Bến Tre,Xét công nhận tốt nghiệp các cấp học tỉnh Bến Tre,Tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

15

Công điện 03/CĐ-CT năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/CD-CT,Công điện 03 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID19,Thực hiện phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Phòng chống dịch COVID19 thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

16

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm không khí tỉnh Vĩnh Phúc 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

17

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lâm Đồng,Dự án sản xuất căn cước công dân tỉnh Lâm Đồng,Dự án cấp và quản lý căn cước công dân tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

18

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

19

Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Điện Biên,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

20

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông,Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông,Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56