Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/BV-01, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188087 văn bản

1

Thông báo 13680/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Thuốc màu SU Red E-6BV xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

21/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc màu SU Red E-6BV (mục 3) 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam; Đ/c: Số 50, Đường số 3, KCN Việt Nam Singapore II, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương; MST:

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

2

Thông báo 13402/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Thuốc màu Su Pink 8BV do Tổng cục Hải quan ban hành

tại thông báo số 2147/TB-PTPLHCM ngày 12/9/2014, công văn số 1571/PTPL-CNHCM ngày 14/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 9: Thuốc màu Su Pink 8BV. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam; Đ/c: Số 50

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

3

Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD/BTGTW Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG Thực hiện Chỉ thị số 01

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

4

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính tỉnh Cà Mau,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

5

Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Điện Biên,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên năm 2021,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

6

Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

03/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư năm 2021,Xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

7

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

03/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Quốc phòng,Thông tư cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thẩm quyền quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Thông tư thủ tục quyết định quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

8

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

lại hồ sơ theo quy định. 6. Về bảo trì công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụng - Tuân thủ đúng các quy định về bảo trì công trình theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng và các quy định pháp

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

9

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Thành phố Cần Thơ,Công tác xây dựng hệ thống pháp luật Cần Thơ,Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần Thơ,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư quy định chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Hợp nhất Thông tư chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Văn bản hợp nhất chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

11

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 3 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN ĐÁNH BẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

12

Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

03/CT-BYT,Chỉ thị 03 2021,Bộ Y tế,Triển khai công tác phòng chống thiên tai Ngành y tế,Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn Ngành y tế,Công tác phòng chống thiên tai trong Ngành y tế,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

13

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng,Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone do tỉnh Bình Dương ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Bình Dương,Triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone,Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone Bình Dương,Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tỉnh Bình Dương,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

15

Chỉ thị 03/CT-UBND triển khai giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Phú Yên,Giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước,Phòng chống hạn hán thiếu nước tỉnh Phú Yên,Giải pháp phòng chống xâm nhập mặn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

16

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Thành phố Hà Nội,Quyết liệt biện pháp phòng chống COVID-19 Hà Nội,Thực hiện quyết liệt biện pháp phòng chống COVID-19,Hà Nội thực hiện quyết liệt biện pháp COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

17

Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế,Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hưng Yên,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hưng Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

18

Chỉ thị 03/CT-BCT năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống, xử lý dịch bệnh COVID-19 do Bộ Công thương ban hành

--------------- Số: 03/CT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về tăng cường công tác phòng,

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

19

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số: 03/CT-UBND Kon Tum, ngày 28 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có những diễn biến bất thường, các biến chủng mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

20

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Gia Lai, ngày 27 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Trong

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249