Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 178602 văn bản

121

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Định mức sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích cơ quan thuộc tỉnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

122

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính Thừa Thiên Huế,Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bộ đơn giá lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

123

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tây Ninh,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân,Quy chế làm việc Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Quy chế làm việc của tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

124

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Lâm Đồng,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

125

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đồng Nai,Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình,Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình,Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

126

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ Hòa Bình,Thẩm định an toàn giao thông đường bộ Hòa Bình,An toàn giao thông đường bộ tỉnh Hòa Bình,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

127

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 13 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI VÙNG PHỤ CẬN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CẮM MỐC CHỈ GIỚI PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHÁC, HÀNH LANG BẢO VỆ ĐÊ CẤP IV, CẤP V TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

128

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

129

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực biên phòng tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

130

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Thuận 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

131

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân Đồng Tháp,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

132

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2020,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự,Hướng dẫn áp dụng quy định về tội phạm tham nhũng,Hướng dẫn xét xử vụ án tham nhũng chức vụ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

133

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

134

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

135

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2020/TT-TANDTC,Thông tư 03 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Trình tự nhận đơn khởi kiện tại Tòa án,Trình tự xử lý đơn khởi kiện tại Tòa án,Trình tự chỉ định hòa giải viên,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

136

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động khuyến nông tỉnh Tuyên Quang,Mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông,Nội dung chi cho các hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

137

Thông tư 03/2020/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

03/2020/TT-BKHCN,Thông tư 03 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN,Ngưng hiệu lực Thông tư Quy chuẩn Thép không gỉ,Ngưng hiệu lực Thông tư Quy chuẩn quốc gia Thép không gỉ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

138

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

03/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phí tham quan Khu di tích Nhà tù Côn Đảo Vũng Tàu,Sử dụng phí tham quan Khu di tích Nhà tù Côn Đảo,Quản lý phí tham quan Khu di tích Nhà tù Côn Đảo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

139

Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành

03/2020/TT-BXD,Thông tư 03 2020,Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc,Quy định mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc,Hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

140

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

03/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2020,Tỉnh Hải Dương,Thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt,Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm để lại phí bảo vệ môi trường,Tỷ lệ phần trăm để lại phí đối với nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169