Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178517 văn bản

1

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

- Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CẦN GIỜ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2016/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2016

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

2

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Phòng Văn hóa Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

3

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Quận 6, ngày 29 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

4

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

5

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Quận 4, ngày 19 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2011/QĐ-UBND NGÀY 15/6/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

6

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Hạnh phúc -------------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 21 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

7

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

--------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

8

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do thành phố Cần Thơ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2015/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH QUY ĐỊNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ ỦY

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

9

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật tổ chức chính

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

10

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 06 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

11

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 06

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

12

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tiền tệ - Ngân hàng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Hòa Bình,

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

13

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và biện pháp thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Bà Rịa -

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

14

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI BẢN TIN, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN, ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỦY

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

15

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

16

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 02 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

17

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác

Số: 03/2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG HỆ SỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ TÍNH: THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ; THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

18

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý tài nguyên nước kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 02 tháng 03 năm

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

19

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Số: 03/2020/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 28 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

20

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 27 tháng 02

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182