Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 130023 văn bản

121

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Bình Thuận,

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

122

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch Tài nguyên nước giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành.

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

124

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND Quy định về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 04 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

125

Thông tư 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

03/2016/TT-BNG,Thông tư 03 2016,Bộ Ngoại giao,Cấp hộ chiếu ngoại giao,Hộ chiếu ngoại giao,Cấp hộ chiếu công vụ,Cấp thị thực,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

126

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND phê duyệt mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 23

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

127

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

128

Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

03/2016/TT-BNV,Thông tư 03 2016,Bộ Nội vụ,Hội đồng Quản lý,Đơn vị sự nghiệp công lập,Đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

129

Chương trình 03/CTr-UBND năm 2020 về khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025

03/CTr-UBND,Tỉnh Cà Mau,Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau,Khuyến công giai đoạn 2021 2025,Khuyến công Cà Mau 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CTr-UBND

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

130

Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí do Bộ Công Thương ban hành

03/2016/TT-BCT,Thông tư 03 2016,Bộ Công thương,Cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ ,Cơ sở kinh doanh khí đốt ,Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ,Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG,Tổng đại lý kinh doanh LPG,Khí hóa lỏng LPG,Giấy chứng nhận đủ điều kiện,Quy định chi tiết,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

131

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2016/TT-BKHDT,Thông tư 03 2016,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đào tạo bồi dưỡng,Đấu thầu Dự án ,Hoạt động đào tạo,Quy định chi tiết,Lựa chọn nhà thầu,Lựa chọn nhà đầu tư,Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề,Chứng chỉ đào tạo đấu thầu ,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

132

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Bình Định, ngày 22

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

133

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Bình Định,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Bình Định, ngày 22

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

134

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Bình Định, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

135

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT công bố danh mục, mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/2016/TT-BNNPTNT,Thông tư 03 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố danh mục,Danh mục thuốc bảo vệ thực vật,Mã số HS thuốc bảo vệ thực vật,Được phép sử dụng ở Việt Nam ,Thuốc bảo vệ thực vật,Cấm sử dụng ở Việt Nam ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

136

Lệnh công bố Luật báo chí 2016

03/2016/L-CTN,Lệnh 03 2016,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Công bố Luật ,Luật Báo chí,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/L-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

137

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Bạc Liêu,Thực hiện tiết kiệm điện Bạc Liêu 2020 2025,Thực hiện tiết kiệm điện Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

138

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về Quy định chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kì thi học sinh giỏi các cấp và chính sách cho học sinh và giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

03/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

139

Chỉ thị 03/2016/CT-CA về tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhân dân

03/2016/CT-CA,Chỉ thị 03 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Cải cách thủ tục hành chính,Cải cách thủ tục hành chính tư pháp ,Tăng cường thực hiện cải cách,Thủ tục hành chính tư pháp,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

140

Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

03/2016/TT-BGTVT,Thông tư 03 2016,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ,An toàn hàng không dân dụng,Quy chế an toàn hàng không dân dụng,Hàng không dân dụng,An toàn hàng không tàu bay,Khai thác tàu bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242