Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 182071 văn bản

101

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2003/-UB về Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 29/2003/-UB Đà Nẵng,Bãi bỏ Đề án không có người nghiện ma túy Đà Nẵng,Đề án không có người nghiện ma túy trong cộng đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

102

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ một số quy định Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ,Bãi bỏ quy định liên quan khai thác chợ tỉnh Hà Tĩnh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

103

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hưng Yên,Sửa đổi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hưng Yên,Sửa đổi mức thu tiền bảo vệ đất trồng lúa Hưng Yên,Mức thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

104

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quản lý nhà nước đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc,Quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Vĩnh Phúc,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

105

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2004/QĐ-UBND và 37/2005/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 51/2004/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 37/2005/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Chính sách áp dụng cho dự án tái định cư xã Tân Lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

106

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Cà Mau,Đề án khuyến công địa phương tỉnh Cà Mau,Quản lý kế hoạch khuyến công địa phương,Quản lý chương trình khuyến công địa phương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

107

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Hải Phòng,Trợ giúp xã hội thành phố Hải Phòng,Trợ giúp xã hội đối với người lang thang,Trợ giúp xã hội người lang thang Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

108

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi công tác quản lý các khu công nghiệp,Công tác quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND Tiền Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

109

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Phú Yên,Sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Phú Yên,Xử lý hành vi vi phạm quy định công trình trái phép,Hành vi vi phạm công trình trái phép tỉnh Phú Yên,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

110

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông,Định mức kinh tế về khuyến nông Hồ Chí Minh,Định mức kỹ thuật về khuyến nông Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

111

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đắk Nông,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Đắk Nông,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Đắk Nông,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

112

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tỉnh Sóc Trăng,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình tỉnh Sóc Trăng,Danh mục tài sản cố định vô hình tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

113

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Sửa đổi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk,Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đắk Lắk ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

114

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố,Phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Thái Nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

115

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Định mức sử dụng máy móc của các cơ quan,Sử dụng máy móc của các cơ quan tỉnh Lạng Sơn,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc của các cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

116

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý người, phương tiện thủy đến, đi và hoạt động tại các cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý cảng đảm bảo phòng chống COVID-19,Quản lý hoạt động tại cảng Quảng Ninh,Quảng Ninh đảm bảo phòng chống COVID-19 tại cảng,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

117

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Bắc Kạn,Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Kạn năm 2021,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

118

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính Thừa Thiên Huế,Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bộ đơn giá lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

119

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Định mức sử dụng diện tích của cơ quan Long An,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích cơ quan thuộc tỉnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

120

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Lâm Đồng,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150