Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 181626 văn bản

81

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập,Quản lý người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban,Người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

82

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,Quy định thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

83

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình,Phân cấp khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình,Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

84

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Cần Thơ,Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

85

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh tỉnh Ninh Thuận,Quyền hạn Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận,Nhiệm vụ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

86

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Kon Tum,Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Kon Tum,Quản lý biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

87

Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Trà Vinh

03/QD-UBND,Quyết định 03 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

88

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Điện Biên,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh tỉnh Điện Biên,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho sinh viên Điện Biên,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

89

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Định,Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

90

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Ngãi,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Ngãi 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

91

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bến Tre,Giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn,Giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Bến Tre,Giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian hạn mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

92

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hậu Giang,Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hậu Giang,Quản lý nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

93

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quảng Trị,Quản lý nguồn thu người nghiện ma tuý Quảng Trị,Sử dụng nguồn thu người nghiện ma tuý Quảng Trị,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

94

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND Thanh Hóa,Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển bằng container,Vận chuyển hàng bằng container qua Cảng Nghi Sơn,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

95

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Trà Vinh,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với công trình Trà Vinh,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với nhà ở riêng lẻ,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Trà Vinh 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

96

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Lai Châu,Tổ chức thực hiện khuyến công tỉnh Lai Châu,Quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu,Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

97

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hà Giang,Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu,Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu Hà Giang,Phối hợp đấu tranh phòng chống gian lận thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

98

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

99

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Quyết định 11/2013/QĐ-UBND Cao Bằng,Sửa đổi Quy định dạy thêm tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Quy định học thêm tỉnh Cao Bằng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

100

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Quy chế quản lý Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu,Quy chế sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu,Quy chế vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146