Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 181626 văn bản

61

Quyết định 03/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

03/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính 2021,Rà soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Đánh giá thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

62

Quyết định 03/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021

03/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tây Ninh,Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,Chương trình công tác của Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

63

Chỉ thị 03/2016/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/2016/CT-UBND,Chỉ thị 03 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/CT-UBND Ninh Bình, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

64

Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

03/2016/QD-KTNN,Quyết định 03 2016,Kiểm toán Nhà nước,Giải quyết khiếu nại,Đơn vị được kiểm toán ,Giải quyết đơn khiếu nại ,Biện pháp khẩn cấp,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

65

Chỉ thị 03/2016/CT-UBND về công tác bảo vệ thực vật năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

03/2016/CT-UBND,Chỉ thị 03 2016,Tỉnh Nghệ An UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/CT-UBND Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

66

Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020

03/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

67

Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng

03/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Thành phố Hải Phòng,Nội quy tiếp công dân Hải Phòng,Trụ sở Tiếp công dân Hải Phòng,Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

68

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

69

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phối hợp quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tuyên Quang,Quản lý đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

70

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về đóng mới tàu cá tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về cải hoán tàu cá tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về thuê mua tàu cá tỉnh Kiên Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

71

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Dương,Quy chế Quản lý chứng thư số chuyên dùng,Quy chế Quản lý chữ ký số Bình Dương 2021,Quản lý và sử dụng chữ ký số Bình Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

72

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa quy định Ban Quản lý khu công nghiệp Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 18/2016/QĐ-UBND Hải Dương,Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

73

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thái Bình,Phân công quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình,Trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình,Phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm Thái Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

74

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Vũng Tàu,Thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công Vũng Tàu,Bãi bỏ thành lập Cộng tác viên khuyến công,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

75

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Hà Nam,Điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nam 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

76

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 21/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản,Quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

77

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất,Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Khánh Hòa,Đấu giá khi giao đất có thu tiền sử dụng đất Khánh Hòa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

78

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Phước,Quy chế khai thác dữ liệu của cơ sở dữ liệu Bình Phước,Quy chế sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Bình Phước,Khai thác sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Bình Phước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

79

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Hà Nội,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh chung cư tái định cư,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh tại chung cư Hà Nội,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh tại nhà ở xã hội,Đầu tư,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

80

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Ninh Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất Ninh Bình,Xác định số lợi bất hợp pháp vi phạm hành chính đất đai,Vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244