Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26348 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 892/CT-CS năm 2014 về thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC do Tổng cục Chính trị ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 892/CT-CS V/v thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Các cơ

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

2

Công văn 1256/SNV-CBCC năm 2014 thực hiện Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ban hành

1256/SNV-CBCC,Công văn 1256,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1256/SNC-CBCC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

3

Công văn 03/BNV-CCVC về việc đề nghị cung cấp danh sách công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

03/BNV-CCVC, Công văn 03, Bộ Nội vụ, Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/BNV-CCVC V/v đề nghị cung cấp danh sách công chức, viên chức. Hà Nội, ngày 02 tháng 01

Ban hành: 02/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

4

Công văn 6616/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Sở Nội vụ; - Sở Tài chính. Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

5

Công văn số 1342/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

6

Công văn số 3438/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

3438/BYT-KH-TC,Công văn 3438 2006,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3438/BYT-KH-TC V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Ban hành: 08/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Công văn 339/BNV-TL năm 2003 đính chính Thông tư 03/2003/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

339/BNV-TL,Công văn 339 2003,Bộ Nội vụ BỘ NỘI VỤ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 339/BNV-TL V/v đính chính Thông tư số 03/2003/TTLT-BNV-BTC Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003 Theo

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

8

Công văn 3056/VP-HC năm 2014 đính chính Thông tư 14/2014/TT-BQP do Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành

3056/VP-HC V/v đính chính văn bản Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị Ngày 15 tháng 4 năm 2014, Văn phòng Bộ Quốc phòng gửi Văn bản số 14/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về Thông tư Quy định thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

9

Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 8028/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 27/9/2013 liên Bộ Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

10

Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 2375/BGDĐT-TCCB V/v báo cáo kết quả thực hiện TTLT số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Để có cơ sở xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

11

Công văn 8595/BGDĐT-TCCB thực hiện Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 8595/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 06/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

12

Công văn 7173/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7173/BGDDT-TCCB,Công văn 7173 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo kết quả thực hiện ,Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7173/BGDĐT-TCCB

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

13

Công văn 8169/BQP-DT năm 2014 đề nghị phối hợp kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

8169/BQP-DT,Công văn 8169 2014,Bộ Quốc phòng, Hiện trạng sử dụng nhà đất,Đơn vị quân đội,Cơ quan đơn vị quân đội,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8169/BQP-DT V/v đề

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

14

Công văn 3379/BQP-TM năm 2014 về quy hoạch phân khu trục Trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

3379/BQP-TM,Công văn 3379 2014,Bộ Quốc phòng,Khu kinh tế cửa khẩu,Quy hoạch phân khu,Quy hoạch phân khu đô thị ,Xây dựng - Đô thị BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3379/BQP-TM V/v Quy hoạch phân

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

15

Công văn 7023/BQP-CT năm 2013 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành

7023/BQP-CT,Công văn 7023 2013,Bộ Quốc phòng,Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7023/BQP-CT V/v tìm kiếm, quy tập hài cốt

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

16

Công văn 4840/BQP-TM năm 2013 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

4840/BQP-TM,Công văn 4840 2013,Bộ Quốc phòng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4840/BQP-TM V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

17

Công văn 4251/BQP-PĐN năm 2013 bỏ thủ tục kê khai nhập, xuất cảnh tại 12 cửa khẩu biên giới do Bộ Quốc phòng ban hành

4251/BQP-PDN,Công văn 4251 2013,Bộ Quốc phòng,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4251/BQP-PĐN V/v bỏ thủ tục kê khai nhập, xuất cảnh tại 12 cửa khẩu biên giới Hà

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

18

Công văn 3737/BQP-TM năm 2013 về phương án thực hiện di dân tái định cư hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra khỏi Trường bắn Quốc gia khu vực 1 do Bộ Quốc phòng ban hành

3737/BQP-TM,Công văn 3737 2013,Bộ Quốc phòng,Trường bắn quốc gia khu vực 1,tiến độ dự án di dân Trường bắn Bắc Giang,Di dân tái định cư ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

19

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động- Tiền lương). Bộ Tài chính nhận được công văn số 171/STC-TCDN ngày 20/01/2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định và đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết các khu vực

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

20

Công văn 4048/BTC-TCCB thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, Điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241