Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2006/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200828 văn bản

1

Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

03/2006/TT-BKH,Thông tư 03 2006,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đăng ký kinh doanh,Thủ tục đăng ký kinh doanh,Hướng dẫn,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 03/2006/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

2

Thông tư 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2009 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH NGÀY 19/10/2006 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2009

3

Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2010/TT-BKH,Thông tư 03 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp,Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/TT-BKH

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

4

Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2009/TT-BKH,Thông tư 03 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lựa chọn nhà đầu tư,Dự án sử dụng đất,Đầu tư,Bất động sản BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

5

Thông tư 03/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát

03/2008/TT-BKH,Thông tư 03 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy hoạch phát triển,Sản phẩm chủ yếu,Định mức chi phí,Quy hoạch ngành,Sửa đổi,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2008/TT-BKH

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

6

Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

03/2007/TT-BKH,Thông tư 03 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban quản lý dự án ODA,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** Số: 03/2007/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 12/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

7

Thông tư 03/2005/TT-BKH xây dựng Điều lệ Tổng Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập Điều lệ công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2005/TT-BKH,Thông tư 03 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Điều lệ Tổng công ty,Xây dựng điều lệ Tổng công ty,Điều lệ công ty mẹ,Tổng Công ty do Nhà nước thành lập,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 03/2004/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 109/2004/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2004/TT-BKH,Thông tư 03 2004,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đăng ký kinh doanh,Hướng dẫn,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:03/2004/TT-BKH Hà Nội,ngày29 tháng06 năm2004 THÔNG TƯ CỦA

Ban hành: 29/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

9

Thông tư 02/2006/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2006/TT-BKH,Thông tư 02 2006,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hỗ trợ hợp tác xã,Khuyến khích phát triển hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Số: 02/2006/TT-BKH

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư 01/2006/TT-BKH hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2006/TT-BKH,Thông tư 01 2006,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đánh giá hợp tác xã,Tiêu chí đánh giá hợp tác xã,Tiêu chí phân loại hợp tác xã,Phân loại hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư 03/2003/TT-BKH hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2003/TT-BKH,Thông tư 03 2003,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đánh giá đầu tư,Giám sát đầu tư,Hướng dẫn,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2003/TT-BKH Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

12

Thông tư 03/2000/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2000/TT-BKH,Thông tư 03 2000,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thủ tục đăng ký kinh doanh,Đăng ký kinh doanh,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2000/TT-BKH

Ban hành: 02/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

13

Thông tư 03/2006/TT-BBCVT sửa đổi Thông tư 05/2004/TT-BBCVT hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo tại Chương IV Nghị định 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

03/2006/TT-BBCVT,Thông tư 03 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Quản lý dịch vụ Internet,Sửa đổi,Xử phạt hành chính,Giải quyết khiếu nại,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

14

Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

03/2006/TT-BXD,Thông tư 03 2006,Bộ Xây dựng,Lập chi phí dự án,Quản lý chi phí dự án,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng công trình,Hướng dẫn,Bổ sung,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

15

Thông tư 03/2006/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định 109/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

03/2006/TT-NHNN,Thông tư 03 2006,Ngân hàng Nhà nước,Bảo hiểm tiền gửi,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/TT-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư 03/2006/TT-BCN hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu nitrat amôn hàm lượng cao do Bộ Công nghiệp ban hành

03/2006/TT-BCN,Thông tư 03 2006,Bộ Công nghiệp,Xuất nhập khẩu,Vật liệu nổ công nghiệp,Nitrat Amôn hàm lượng cao,Nhập khẩu Nitrat Amôn,Hướng dẫn BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/TT

Ban hành: 14/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ thuỷ sản ban hành

03/2006/TT-BTS,Thông tư 03 2006,Bộ Thuỷ sản,Phát triển ngành thủy sản,Quy hoạch phát triển ngành thủy sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/TT-BTS Hà

Ban hành: 12/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông tư 03/2006/TT-VPCP hướng dẫn thi hành Nghị định 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

03/2006/TT-VPCP,Thông tư 03 2006,Văn phòng Chính phủ,Công báo,Công báo cấp tỉnh,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/TT-VPCP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư 03/2006/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

03/2006/TT-BNV,Thông tư 03 2006,Bộ Nội vụ,Xử lý kỷ luật,Xử lý kỷ luật cán bộ công chức,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/TT-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

03/2021/TT-BNV,Thông tư 03 2021,Bộ Nội vụ,Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức,Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức,Phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server250