Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/L��TBXH-TT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16506 văn bản

1

Lệnh công bố Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

02/2020/L-CTN,Lệnh 02 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020,Lệnh 02/2020/L-CTN công bố Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

2

Lệnh công bố Luật Quản lý thuế 2019

02/2019/L-CTN,Lệnh 02 2019,Chủ tịch nước,Cơ quan quản lý thuế,Luật quản lý thuế,Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/L-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 6

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

3

Lệnh công bố Luật Cạnh tranh 2018

02/2018/L-CTN,Lệnh 02 2018,Chủ tịch nước,Cạnh tranh,Luật cạnh tranh,Công bố Luật ,Doanh nghiệp,Thương mại CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/L-CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 6

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

4

Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017

02/2017/L-CTN,Lệnh 02 2017,Chủ tịch nước,Luật Quản lý ngoại thương,Lệnh công bố Luật,Ban hành văn bản,Thương mại,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2017/L

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

5

Lệnh công bố Luật trẻ em 2016

02/2016/L-CTN,Lệnh 02 2016,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Công bố Luật ,Dân số trẻ em,Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Luật trẻ em 2016,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2016/L

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

6

Lệnh công bố Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

02/2015/L-CTN,Lệnh 02 2015,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015,Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam,Công bố,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

7

Lệnh công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

02/2014/L-CTN,Lệnh 02 2014,Chủ tịch nước,biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2014/L-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

8

Lệnh công bố Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

02/2013/L-CTN,Lệnh 02 2013,Chủ tịch nước,công bố Luật 2013,Công bố,Luật phòng chống khủng bố CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/L-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

9

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn Nghị định chính sách trợ giúp xã hội,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

10

Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

02/2021/TT-BTTTT,Thông tư 02 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn về Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia,Quy chuẩn về định dạng dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo,Chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

11

Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành

02/2021/TT-BCT,Thông tư 02 2021,Bộ Công thương,Quy tắc xuất xứ Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai len,Xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai len,Xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

12

Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 02 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương,Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp,Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai ở địa phương,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

13

Thông tư 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

02/2021/TT-BTP,Thông tư 02 2021,Bộ Tư pháp,Cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế trợ giúp pháp lý,Hướng dẫn cách tính thời gian buổi làm việc trợ giúp pháp lý,Cách tính thời gian theo khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

14

Thông tư 02/2021/TT-BXD về QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

02/2021/TT-BXD,Thông tư 02 2021,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà,Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

15

Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

02/2021/TT-BVHTTDL,Thông tư 02 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật,Bộ Văn hoá bãi bỏ văn bản pháp luật,Bộ Văn hoá bãi bỏ văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

16

Thông tư 02/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/2021/TT-BTNMT,Thông tư 02 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục địa danh dân cư phục vụ công tác thành lập bản đồ,Danh mục sơn văn phục vụ thành lập bản đồ Lâm Đồng,Danh mục thuỷ văn phục vụ thành lập bản đồ Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

17

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2021/TT-NHNN,Thông tư 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giao dịch ngoại tệ trên thị trường của tổ chức tín dụng,Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng,Giao dịch tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

18

Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

02/2021/TT-TTCP,Thông tư 02 2021,Thanh tra Chính phủ,Chế độ báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân,Chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại,Chế độ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

19

Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2021/TT-BKHCN,Thông tư 02 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công lập,Hợp nhất tổ chức khoa học và công nghệ công lập,Sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ công lập,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

20

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2021/TT-BGTVT,Thông tư 02 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT,Tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô,Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177