Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/LĐTBXH-TT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15885 văn bản

1

Thông tư 02/LĐTBXH-TT-1998 hướng dẫn chế độ nâng lương làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 02/LĐTBXH-TT Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 02/LĐTBXH-TT NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ NÂNG LƯƠNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÓ THỜI GIAN LÀM CHUYÊN GIA Ở NƯỚC NGOÀI. Căn cứ văn bản số 3815/KGVX ngày

Ban hành: 11/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

2

Thông tư 02/LĐTBXH-TT-1997 hướng dẫn Quyết định 744/TTg-1996 về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp Tỉnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/LĐTBXH-TT Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 02/LĐTBXH-TT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 744/TTG, NGÀY 08/10/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 08/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

3

Thông tư 02-LĐTBXH-TT năm 1990 về chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

02-LDTBXH-TT,Thông tư 02-LDTBXH-TT 1990,Bộ Lao động – Thương binh và X,Phương tiện bảo vệ cá nhân,Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

4

Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/CD-LDTBXH,Công điện 02 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phòng chống dịch bệnh,Biện pháp cấp bách,Người lao động,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

5

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH năm 2018 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động - thương binh và xã hội đến năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/CT-LDTBXH,Chỉ thị 02 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cải cách hành chính ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

6

Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2016 về bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trước tác động của rét đậm, rét hại do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội điện

02/CD-LDTBXH,Công điện 02 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Các đợt rét đậm rét hại ,Rét đậm rét hại,Đảm bảo đời sống nhân dân ,Ổn định đời sống nhân dân,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

7

Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2020/TT-BXD,Thông tư 02 2020,Bộ Xây dựng,Sửa đổi quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Sửa đổi Thông tư 09/2019/TT-BXD,Sửa đổi Thông tư 10/2019/TT-BXD,Sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BXD,Sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BXD,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

8

Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2020/TT-BNV,Thông tư 02 2020,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV,Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ,Sửa đổi quy đinh hoạt động dịch vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

9

Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành

02/2020/TT-BVHTTDL,Thông tư 02 2020,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Bảo quản tài nguyên thông tin trong thư viện,Thanh lọc tài nguyên thông tin trong thư viện,Tài nguyên thông tin hạn chế trong thư viện,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

10

Thông tư 02/2020/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/2020/TT-BTNMT,Thông tư 02 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục địa danh dân cư thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông,Danh mục địa danh dân cư để lập bản đồ,Danh mục sơ văn thủy văn để lập bản đồ,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

11

Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch do Bộ Tư pháp ban hành

02/2020/TT-BTP,Thông tư 02 2020,Bộ Tư pháp,Quản lý mẫu sổ quốc tịch,Quản lý mẫu giấy tờ về quốc tịch,Mẫu sổ quốc tịch,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02 /2020/TT-BTP Hà

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

12

Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2020/TT-NHNN,Thông tư 02 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thanh toán,Thủ tục chuyển khẩu hàng hóa ,Thương nhân,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

13

Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2020/TT-BKHDT,Thông tư 02 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phân loại khu vực,Thống kê Việt Nam ,Thống kê,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

14

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí kinh tế trang trại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 02 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kinh tế trang trại,Chế độ báo cáo,Phát triển kinh tế trang trại,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

15

Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

02/2020/TT-BGTVT,Thông tư 02 2020,Bộ Giao thông vận tải,Định mức kinh tế kỹ thuật,Định mức tiêu hao nhiên liệu ,Phương tiện thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

16

Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

02/2020/TT-BTTTT,Thông tư 02 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Viễn thông công ích,Dịch vụ viễn thông công ích,Giá cước ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

17

Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác xã hội ,Cung cấp dịch vụ,Trợ giúp xã hội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

18

Thông tư 02/2020/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

02/2020/TT-BNG,Thông tư 02 2020,Bộ Ngoại giao,Lãnh sự,Xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự,Giải quyết,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/TT-BNG Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

19

Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/2020/TT-BGDDT,Thông tư 02 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng,Chương trình đào tạo giáo viên,Cao đẳng sư phạm,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

20

Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

02/2020/TT-BCT,Thông tư 02 2020,Bộ Công thương,Nhập khẩu,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan muối trứng gia cầm,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103