Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53815 công văn

1

Công văn 1444/NHNN-CSTT về thực hiện hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Việt Nam hướng dẫn xử lý một số trường hợp cụ thể về hỗ trợ lãi suất để phục vụ việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: 1. Đến cuối ngày 31 tháng 12 năm 2009, khách hàng có khoản vay được hỗ trợ lãi suất nhưng quá hạn trả nợ và khách hàng vay không

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

2

Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2350/NHNN-PHKQ,Công văn 2350 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông,Cơ cấu các loại tiền trong lưu thông,Loại tiền chi ra lưu thông,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

3

Công văn 02/TANDTC-TH năm 2021 về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Tòa an nhân dân tối cao ban hành

02/TANDTC-TH,Công văn 02 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Phối hợp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

4

Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8352/NHNN-QLNH,Công văn 8352 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện,Hướng dẫn nhập khẩu dây vàng,Lắp ráp linh kiện điện tử cho điện thoại di động,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

5

Công văn 8247/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8247/NHNN-TD,Công văn 8247 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Miền Trung,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

6

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH năm 2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện yêu cầu văn bản này. NHNN sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN./. Nơi nhận: - Như trên; - BLĐ NHNN (để b/c); - Lưu: VP, TTGSNH4 (02). TL. THỐNG ĐỐC Q. CHÁNH

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

7

Công văn 7751/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7751/NHNN-TD,Công văn 7751 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Miền Trung,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

8

Công văn 7593/NHNN-QLNH năm 2020 về thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7593/NHNN-QLNH,Công văn 7593 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu nguyên vật liệu vàng viên,Thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên,Nguyên vật liệu vàng viên sản xuất chip điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

9

Công văn 4361/NHNN-QLNH năm 2020 về giải đáp câu hỏi công dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

--------------- Số: 4361/NHNN-QLNH V/v giải đáp câu hỏi công dân Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020 Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhận được 02 câu hỏi của Ông về việc phân biệt khoản nợ vay nước ngoài nào là giao dịch vốn và khoản nào là giao dịch

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

10

Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hạn trả nợ. Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định về các hình thức cấp tín dụng khác bao gồm Thông tư 04 (quy định về chiết khấu), Thông tư 07 (quy định về bảo lãnh ngân hàng), Thông tư số 02/2017/TT-NHNN (quy định về bao thanh toán), Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

11

Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3054/NHNN-TT,Công văn 3054 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Miễn phí chuyển tiền người dân gặp khó khăn do Covid 19,Chuyển tiền cho người dân gặp khó khăn do Covid 19,Ngân hàng miễ phí chuyển tiền hỗ trợ khó khăn do Covid 19,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

12

Công văn 2182/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2182/NHNN-TCKT,Công văn 2182 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Cơ sở nhà đất của Ngân hàng Hợp tác xã ,Rà soát cơ sở nhà đất của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

13

Công văn 2035/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Vietinbank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2035/NHNN-TCKT,Công văn 2035 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Rà soát lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

14

Công văn 1680/NHNN-TT năm 2020 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1680/NHNN-TT,Công văn 1680 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Miễn giảm phí,Chi phí dịch vụ,Chính sách miễn giảm,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1680/NHNN

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

15

Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 1117/NHNN-TD V/v triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiện nay dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (sau đây viết tắt là dịch Covid-19) diễn

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

16

Công văn 02/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Trả lời công văn số 2425/CT-TTKT4 ngày 09/07/2019 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định các trường

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

17

Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8864/NHNN-QLNH,Công văn 8864 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Giải đáp kiến nghị,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8864/NHNN

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

18

Công văn 8512/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8512/NHNN-QLNH,Công văn 8512 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Vướng mắc Thông tư ,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

19

Công văn 4083/NHNN-TDHT trả lời Công văn 232/NHNN-HCM02 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4083/NHNN-TDHT,Công văn 4083 2007,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4083/NHNN-TDHT V/v Trả lời CV 232/NHNN-HCM02 ngày 13/2/2007

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

20

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7031/NHNN-TTGSNH,Công văn 7031 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cho vay cầm cố,Cầm cố giấy tờ,Tài sản cầm cố,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7031/NHNN

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0