Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163007 văn bản

1

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG, NGĂN NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực phát huy vai trò và phối hợp với các

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

2

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG NHẰM TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (gọi tắt là dịch bệnh) tác động tiêu cực đến kinh tế trong

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

3

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2019 về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

4

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2018,Ngân hàng Nhà nước,Biện pháp tăng cường,Giao dịch,Tăng cường kiểm soát,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

5

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2017 về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TCTD; TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là NHNN) đã lãnh đạo ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

6

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2016 về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TCTD VÀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, XỬ LÝ NỢ XẤU Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là NHNN) đã lãnh đạo ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

7

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2015 tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2015,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

8

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2011 về chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, bằng đô la Mỹ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

9

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2010 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2010,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách tiền tệ,Ngân hàng an toàn hiệu quả,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/CT-NHNN

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

10

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2009 về quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2009,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo mật đối với trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,An toàn trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,Yêu cầu bảo mật trong thanh toán thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

12

Công điện 02/CĐ-NHNN năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

triển khai thực hiện. 3. Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc NHNN, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, cũng như cả giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là nhiệm vụ

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phí rút tiền mặt ,Tài khoản thanh toán,Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

14

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2021/TT-NHNN,Thông tư 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giao dịch ngoại tệ trên thị trường của tổ chức tín dụng,Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng,Giao dịch tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thẻ ngân hàng,Thẻ ngân hàng,Hợp nhất Thông tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

16

Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2020/TT-NHNN,Thông tư 02 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thanh toán,Thủ tục chuyển khẩu hàng hóa ,Thương nhân,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2018,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Bảo đảm an toàn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

18

Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN về tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2008,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 02/2008/CT-NHNN Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2017,Ngân hàng Nhà nước,Kinh doanh vàng,Quản lý kinh doanh vàng,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Thương mại NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

20

Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng ban hành

02/2007/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2007,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2007/CT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG

Ban hành: 20/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122