Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/CT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16437 văn bản

1

Chỉ thị 02/CT-BNV năm 2014 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

02/CT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ NỘI VỤ TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

2

Chỉ thị 02/CT-BNV năm 2012 tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ Nội vụ

02/CT-BNV,Chỉ thị 02 2012,Bộ Nội vụ,Sử dụng văn bản điện tử,Hoạt động của Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/CT-BNV Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

3

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức,Quy định tuyển dụng công chức ,Quản lý công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

4

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2018,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 06/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

5

Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2020/TT-BNV,Thông tư 02 2020,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV,Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ,Sửa đổi quy đinh hoạt động dịch vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

6

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2017,Bộ Nội vụ,Đánh giá cán bộ,Đánh giá cán bộ công chức viên chức,Văn bản hợp nhất Nghị định,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

7

Quy chế 02/QCPH-BNV-BVHTTDL phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng

02/QCPH-BNV-BVHTTDL,Quy chế 02 2019,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa quản lý về tín ngưỡng,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ - BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

8

Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2019/TT-BNV,Thông tư 02 2019,Bộ Nội vụ,Dữ liệu thông tin,Công tác lưu trữ,Lưu trữ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2019

9

Thông tư 02/2018/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

02/2018/TT-BNV,Thông tư 02 2018,Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin,Mã số chức danh nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/TT-BNV

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

10

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 2021 2026,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

11

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng,Phòng chống ngăn ngừa vi phạm thẻ ngân hàng,Ngăn ngừa vi phạm pháp luật về thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

12

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2017/TT-BNV,Thông tư 02 2017,Bộ Nội vụ,Tiền lương cơ sở ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức chính trị xã hội ,Cán bộ công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

13

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2014,Bộ Nội vụ,Danh mục vị trí công tác,Chuyển đổi vị trí công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV

Ban hành: 11/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

14

Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/CT-BTNMT,Chỉ thị 02 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công tác quản lý kế hoạch đầu tư tài chính,Kế hoạch đầu tư tài chính tài sản công,Đầu tư tài chính tài sản công Bộ Tài nguyên Môi trường,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

15

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Chỉ thị 19/CT-TTg do tỉnh Bạc Liêu ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phòng chống Covid-19,Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới,Bạc Liêu phòng chống dịch Covid-19 tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

16

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Bắc Kạn,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,Quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

17

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngành ngân hàng,Khắc phục khó khăn,Phòng chống dịch bệnh,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

18

Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành

02/CT-BXD,Chỉ thị 02 2020,Bộ Xây dựng,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Hạn chế việc lây lan,Thể thao - Y tế BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 02/CT-BXD Hà

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

19

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phòng cháy chữa cháy rừng,Bảo vệ rừng Vĩnh Phúc ,Biện pháp phòng cháy bảo vệ rừng tỉnh Vĩnh Phúc ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

20

Chỉ thị 02/CT-UBND về thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Tỉnh Trà Vinh,Tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp Trà Vinh,Thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp 2020,Điều tra doanh nghiệp Trà Vinh 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144