Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2021/TT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74922 công văn

1

Công văn 2021/BNV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành

2021/BNV-BCD,Công văn 2021 2021,Bộ Nội vụ,Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống COVID,Khai báo y tế phòng chống dịch COVID bằng mã QR,Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử bằng mã QR,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

2

Công văn 1908/BNV-TT năm 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành

1908/BNV-TT,Công văn 1908 2019,Bộ Nội vụ,Tổ chức thanh tra,Tổ chức kiểm tra,Cán bộ và công tác cán bộ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1908/BNV-TT V/v đôn đốc tăng cường tổ

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

3

Công văn 2323/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2323/LDTBXH-BTXH,Công văn 2323 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đính chính Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH,Đính chính Thông tư về chính sách trợ giúp xã hội,Đính chính kỹ thuật Thông tư 02/2021/TT-LĐTBXH,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

4

Công văn 565/TTCP-KHTH năm 2021 thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP và phần mềm báo cáo mới do Thanh tra Chính phủ ban hành

565/TTCP-KHTH,Công văn 565 2021,Thanh tra Chính phủ,Chế độ báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân,Thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP,Thực hiện sử dụng phần mềm báo cáo mới,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

5

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

6

Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1485/BGTVT-VT V/v thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC Hà

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

7

Công văn 2707/BNV-ĐT năm 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

2707/BNV-DT,Công văn 2707 2021,Bộ Nội vụ,Kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg,Báo cáo thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg,Cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

8

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2056/BNV-TCBC,Công văn 2056 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

9

Công văn 2057/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2057/BNV-TCBC,Công văn 2057 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

10

Công văn 1568/BNV-TCBC năm 2021 về báo cáo số lượng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

1568/BNV-TCBC,Công văn 1568 2021,Bộ Nội vụ,Báo cáo số lượng công chức,Báo cáo số lượng công chức 2021,Công văn báo cáo số lượng của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

11

Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 667/BNV-VP V/v hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, với chủ đề “Đoàn kết,

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

12

Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 666/BNV-VP V/v hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

13

Công văn 623/BNV-CTTN năm 2021 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 623/BNV-CTTN V/v kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt nam Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

14

Công văn 437/BNV-TCBC năm 2021 về hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành

437/BNV-TCBC V/v hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

15

Công văn 2499/BNV-CCVC năm 2021 về rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

2499/BNV-CCVC,Công văn 2499 2021,Bộ Nội vụ,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

16

Công văn 2363/BNV-CQĐP năm 2021 về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong quá trình thực hiện, ngày 23 tháng 4 năm 2021, Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị xem xét, xử lý nội dung cho phù hợp với Luật Hộ

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

17

Công văn 2322/BNV-CQĐP năm 2021 về tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử do Bộ Nội vụ ban hành

2322/BNV-CQDP,Công văn 2322 2021,Bộ Nội vụ,Phòng chống Covid19 trong quá trình tổ chức bầu cử,Bảo đảm phòng chống dịch Covid19 trong tổ chức bầu cử,Tiếp tục bảo đảm phòng chống dịch Covid19 trong bầu cử,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

18

Công văn 1999/BNV-BCĐ về tiến độ và nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành

1999/BNV-BCD,Công văn 1999 2021,Tiến độ trong thực hiện Điều tra cơ sở hành chính,Nhiệm vụ trong thực hiện Điều tra cơ sở hành chính,Thực hiện Điều tra cơ sở hành chính 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

19

Công văn 1988/BNV-TGCP năm 2021 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành

1988/BNV-TGCP,Công văn 1988 2021,Bộ Nội vụ,Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19,Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

20

Công văn 1815/BNV-BCĐ về tiếp tục triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành

1815/BNV-BCD,Công văn 1815 2021,Tiếp tục triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính,Điều tra cơ sở hành chính 2021,Triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36