Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59188 công văn

1

Công văn 1675/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1675/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Tân Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận; - Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình. Do sơ suất

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

2

Công văn 1197/UBND năm 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Bình Tân, ngày 17 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; - Khối Nội chính; - Ủy ban nhân dân 10 phường. Ngày

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

3

Công văn 360/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

chính Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

4

Công văn 02/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

02/TCT-CS,Công văn 02 2020,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Nộp thuế,Kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/TCT-CS V/v thuế GTGT.

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

5

Công văn 227/HĐND năm 2017 đính chính Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

02/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

6

Công văn 756/UBND-NCPC năm 2015 về đính chính Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Sở Nội vụ; - Thanh tra thành phố. Do sơ suất trong khâu kiểm tra, xin đính

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

7

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

7801/UBND-NC,Công văn 7801 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7801/UBND-NC V/v đính chính văn bản. Đắk Lắk, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

8

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5978/UBND-VH,Công văn 5978 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

9

Công văn 3045/UBND-TKCT năm 2016 đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày 24/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Do sai sót do khâu soạn thảo và rà soát văn bản nên tại Phụ lục 02 của Quyết định số 1083/QĐ-UBND có sai sót, cụ thể như sau:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

10

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2868/UBND-KT,Công văn 2868 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

11

Công văn 02/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

02/BXD-VLXD,Công văn 02,Bộ Xây dựng,Hàng hóa xuất khẩu,Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu,Quản lý hàng hóa xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

12

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2025/UBND-TH,Công văn 2025 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

13

Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số: 1106/BCA-H02 V/v phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

14

Công văn 766/UBND-VX năm 2015 đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

766/UBND-VX,Công văn 766 2015,Thành phố Cần Thơ,Đính chính Quyết định,Quyết định 02/2015/QĐ-UBND,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 766/UBND-VX V/v

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

15

Công văn 02/BXD-QLN năm 2017 về cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

02/BXD-QLN,Công văn 02 2017,Bộ Xây dựng,Sử dụng căn hộ chung cư ,Căn hộ chung cư,Mua bán căn hộ nhà chung cư,Hợp đồng mua bán nhà ở ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

16

Công văn 02/GSQL-GQ2 năm 2017 sử dụng mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 02/GSQL-GQ2 V/v sử dụng mã loại hình Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam Hải Phòng. (Tầng 35, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Trả lời công văn số 258/SCM-HN/D-2016 ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2017

17

Công văn 1602/BTC-HCSN năm 2017 về Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

02/BTC-HCSN,Công văn 02 2017,Bộ Tài chính,Chương trình Khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Cơ chế quản lý tài chính,Phát triển công nghệ cao,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

18

Công văn 02/HTQTCT-HT năm 2017 về sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

02/HTQTCT-HT,Công văn 02 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Đăng ký hộ tịch,Sổ đăng ký hộ tịch,Thủ tục đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

19

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

20

Công văn 02/BHXH-TB năm 2017 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

--------------- Số: 02/BHXH-TB Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 THÔNG BÁO MỨC TIỀN LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104