Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2011/DS-G��T "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198214 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 140/QĐ-ĐS năm 2012 về Quy chế quản lý, cấp và sử dụng Thẻ công vụ do Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam ban hành

Nguyễn Đạt Tường QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG THẺ CÔNG VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-ĐS ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam) Điều 1. Mục đích, yêu cầu 1. Để phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh vận tải, đặc biệt trong các trường

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

2

Quy chế 1082/QCPH-ĐS-KL năm 2015 phối hợp giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt quốc gia

1082/QCPH-DS-KL,Quy chế 1082 2015,Cục Kiểm lâm,Tổng công ty Đường sắt Việt Na,Đường sắt quốc gia,Vận chuyển lâm sản,Kiểm tra vận chuyển lâm sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TCT ĐƯỜNG SẮT VN - CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

3

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CHÁNH THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1 ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành tạm

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

4

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

183/QD-VKSTC-T1,Quyết định 183 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xử lý kỷ luật,Ngành Kiểm sát nhân dân ,Xử lý kỷ luật cán bộ công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

5

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

161/QD-VKSTC-T1,Quyết định 161 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Viện kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

6

Kế hoạch 175/KH-UBND.TrT năm 2016 về triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các Sở và huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP SỞ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HCM EGOV FRAMEWORK 2.0 TRONG NĂM 2016 (Kèm theo Kế hoạch số: 175Kh-UB.TrT ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh) TT Tên Sở Dự kiến số lớp 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 3

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

7

Nghị quyết 15g/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15g/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 15g 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15g/2010/NQ-HĐND Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

8

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

--------------- Số: 59/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THANH TRA TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010,

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

9

Nghị quyết 14g/2010/NQ-HĐND về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 14 ban hành

14g/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 14g 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài sản nhà nước,Phân cấp quản lý,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 14g

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

10

Nghị quyết 8g/2010/NQCD-HĐND về đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt I do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 ban hành

Số: 8g/2010/NQCĐ-HĐND Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

11

Thông báo 11488/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột màu đỏ dùng để xác định độ dài khoảng cách của tai lắc được nhúng trong COS Flux- Safrantne T (S0145 Basic Red 2, 500g/bottle) do Tổng cục Hải quan ban hành

báo số 1987/TB-PTPLHCM ngày 28/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Bột màu đỏ dùng để xác định độ dài khoảng cách của tai lắc được nhúng trong COS Flux- Safrantne T (S0145 Basic Red 2, 500g/bottle). (Mục 4 tại Tờ khai

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

12

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

02/2011/CT-UBND,Chỉ thị 02 2011,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2011/CT-UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

13

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2012

02/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2011,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2011/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

14

Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

13g/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 13g 2009,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13g/2009/NQ-HĐND Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

15

Luật khiếu nại 2011

Luật 02 2011,Quốc hội,Luật khiếu nại 2011,02/2011/QH13,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 02/2011/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

16

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

02/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2011,Tỉnh Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2011/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 29

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

17

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành

02/2011/QD-UBND,Quyết định 02 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2011/QĐ-UBND Quận 1, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

18

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

02/2011/QD-UBND,Quyết định 02 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế công tác văn thư lưu trữ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2011/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 16

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

19

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do tỉnh Tiền Giang ban hành

02/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2011,Tỉnh Tiền Giang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2011/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

20

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

02/2011/CT-UBND,Chỉ thị 02 2011,Tỉnh Hà Nam,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2011/CT-UBND Hà Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228