Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2008/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 76600 công văn

1

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

2

Công văn 1114/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP và Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đóng BHXH theo NĐ số 134/2008/NĐ-CP và TT số 02/2009/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ Lao

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 05/06/2010

3

Công văn 786/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008; số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 02/2013/TT- BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

4

Công văn số 1713/BHXH-BT về việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng theo quy định tại Điểm 2, phân III, thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tính theo tiền lương tối thiểu tại thời Điểm đóng (Hiện nay là 650.000đ/tháng). Đề nghị BHXH Tỉnh Gia Lai căn cứ các văn bản của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người lao động tham gia

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

5

Công văn 4039/LĐTBXH-BHXH về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4039/LĐTBXH-BHXH V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: ………………………….…………………………. Sau khi thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 về thời

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

6

Công văn 3417/LĐTBXH-BHXH sửa đổi khoản 6 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

V/v sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp Trả lời Công văn số 75/KTrVB ngày 08/6/2010 của quý Cục đề nghị thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát và nghiên cứu để sửa đổi nội dung khoản 6 Thông tư

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

7

Công văn số 2505/BHXH-CĐBHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19/2008/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động. Ngày 23 tháng 9 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

8

Công văn 2997/BLĐTBXH-BTXH về cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2997/BLDTBXH-BTXH,Công văn 2997 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khắc phục hậu quả thiên tai,Cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai,Ổn định đời sống nhân dân năm 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

9

Công văn 2306/BLĐTBXH-NCC năm 2020 về đánh giá thực trạng cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2306/BLDTBXH-NCC,Công văn 2306 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực trạng cơ sở nuôi dưỡng người có công với cách mạng,Thực trạng cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng,Điều dưỡng người có công với cách mạng đến 2050,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

10

Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động – Thuơng binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thay thế Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2008

11

Công văn 555/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội ban hành

hội Ban Cơ yếu Chính phủ. Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 23/02/2011

12

Công văn 1122/LĐTBXH-BHXH về thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

kiến như sau: 1. Theo quy định tại tiết b khoản 1 mục 1 phần II Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đã có từ đủ 15

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

13

Công văn 458/BLĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 458/BLĐTBXH-BĐG V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

14

Công văn 2010/BLĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về giải quyết bồi thường tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

về giải quyết bồi thường tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Biên bản điều tra tai nạn lao động của người lao động là cơ sở để giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động. Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

15

Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

5056/BLDTBXH-PC,Công văn 5056 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phổ biến giáo dục pháp luật,Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

16

Công văn 2012/LĐTBXH-BHXH trả lời Công văn 10/TGPL về khác nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Từ ngày 01/01/1995 Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành, theo đó chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo cơ chế mới, cơ chế có đóng-có hưởng. Trước năm 1995, chính

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

17

Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 2610/LĐTBXH-NCC V/v vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ngày 04/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có công văn số 1657/UBND-KGVX về việc xin ý kiến vận dụng Thông tư số

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

18

Công văn 765/BHXH-CSXH năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 765/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

19

Công văn 798/BHXH-CSXH hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 122/2008/NĐ-CP và Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP và TT số 03/2009/TT-BLĐTBXH. Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Bộ

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

20

Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG năm 2017 xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3189/BLDTBXH-BDG,Công văn 3189 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác bình đẳng giới ,Thực hiện công tác Bình đẳng giới,Bố trí kinh phí,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182