Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2004/NQ-HĐTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43133 công văn

1

Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 105/TANDTC-PC V/v đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP02/2004/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân cấp cao; - Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

2

Công văn 107/KHXX năm 2006 thông báo đính chính mẫu biên bản hoà giải thành tại Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại tiểu Mục 6.2 Mục 6 Phần II của Nghị quyết này hướng dẫn cụ thể như sau: “Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ký tên và đóng dấu của

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

3

Công văn 140/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 3 phần III Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 140/2003/KHXX NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 3 PHẦN III NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2003/NQ-HĐTP Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai Sau khi nghiên cứu Công văn số 33/CV-TA ngày 22/7/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn việc thi hành mục 3 Phần III Nghị quyết số

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

4

Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017 thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

144/TANDTC-PC V/v thi hành NQ số 03/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; - Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

5

Công văn 77/2003/HĐTP về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần II của Nghị Quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Toà phúc thẩm, Toà dân sự toà án nhân dân tối cao Ngày 16/4/2003 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP "Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình" (gọi tắt là Nghị quyết

Ban hành: 27/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn số 276/CP-CCHC ngày 27/02/2004 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/2004/NQ

Ban hành: 27/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

7

Công văn 02/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

02/TCT-CS,Công văn 02 2020,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Nộp thuế,Kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/TCT-CS V/v thuế GTGT.

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

8

Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2989/BGTVT-KHDT,Công văn 2989 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

9

Công văn 02/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

02/BXD-VLXD,Công văn 02,Bộ Xây dựng,Hàng hóa xuất khẩu,Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu,Quản lý hàng hóa xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

10

Công văn 227/HĐND năm 2017 đính chính Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

02/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

11

Công văn 1106/BCA-H02 năm 2020 về phối hợp thực hiện lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

1106/BCA-H02,Công văn 1106 2020,Bộ Công An,Sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại xử lý nhà đất trong lực lượng Công an,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

12

Công văn 155/TANDTC-PC năm 2017 áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

13-01-2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự và Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Ngày 14-3-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

13

Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó có yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

14

Công văn 2004/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

2004/QLD-CL V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (PHYTOPHARMA). Căn cứ vào các qui chế dược

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

15

Công văn 1602/BTC-HCSN năm 2017 về Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

02/BTC-HCSN,Công văn 02 2017,Bộ Tài chính,Chương trình Khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Cơ chế quản lý tài chính,Phát triển công nghệ cao,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

16

Công văn 02/BXD-QLN năm 2017 về cách tính diện tích sử dụng căn hộ chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

02/BXD-QLN,Công văn 02 2017,Bộ Xây dựng,Sử dụng căn hộ chung cư ,Căn hộ chung cư,Mua bán căn hộ nhà chung cư,Hợp đồng mua bán nhà ở ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

17

Công văn 02/HTQTCT-HT năm 2017 về sử dụng Sổ đăng ký hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

02/HTQTCT-HT,Công văn 02 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Đăng ký hộ tịch,Sổ đăng ký hộ tịch,Thủ tục đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

18

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

19

Công văn 02/BHXH-TB năm 2017 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

02/BHXH-TB,Công văn 02,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Mức tiền lương bình quân,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

20

Công văn 02/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

02/TCT-CS,Công văn 02 2017,Tổng cục Thuế,Chuyển quyền sử dụng đất,Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất,Thuế chuyển quyền sử dụng đất,Tiền chuyển quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104