Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172024 văn bản

1

Nghị định 02-CP năm 1993 về việc giải thể Tổng công ty du lịch Việt nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02-CP NGÀY 5-1-1993 VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔNG CÔNG TY DU

Ban hành: 05/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 02/CP năm 1995 quy định hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1995 QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 05/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

3

Nghị định 02-CP năm 1979 quy định Điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 1979 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ CỬA Ở CÁC THÀNH PHỐ,

Ban hành: 04/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

4

Nghị định 02-CP năm 1977 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1977 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ HẢI SẢN

Ban hành: 08/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

5

Quyết định 02-CP năm 1970 về điều trị các thương tật và phục hồi chức năng lao động của chiến sĩ, cán bộ và nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ CÁC THƯƠNG TẬT VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG

Ban hành: 03/01/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

6

Quyết định 02-CP năm 1963 Bổ sung Quyết định 112-CP và Quyết định 200-CP về việc phân công xây lắp giữa Bộ Thủy lợi, Bộ Kiến trúc và Bộ Công nghiệp nặng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG XÂY LẮP GIỮA BỘ THỦY LỢI, BỘ KIẾN TRÚC VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG. (BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 112-CP NGÀY 03-12-1962, QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 03/01/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

7

Nghị định 02-CP năm 1962 ban hành điều lệ tạm thời của hợp tác xã vận tải thô sơ bậc thấp đường bộ và đường thủy do Hội đồng chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 1962 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẠM THỜI CỦA HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÔ SƠ BẬC THẤP ĐƯỜNG

Ban hành: 05/01/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

8

Nghị định 02-CP năm 1961 về việc thành lập Ủy ban trị thủy và khai thác hệ thống sông Hồng do Hội đồng chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN TRỊ THỦY VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG HỘI

Ban hành: 16/01/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

9

Thông tư 19/BXD-VLXD-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02-CP NGÀY 5-1-1995 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Ở ĐÔ THỊ Vật liệu xây dựng là nguyên vật liệu chủ yếu tạo thành công trình xây dựng. Trong quá trình lưu thông trên thị trường, vật liệu xây dựng phần lớn là loại hàng hoá có khối lượng lớn, cồng kềnh khi vận chuyển, trong quá

Ban hành: 01/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

10

Thông tư 06-LN/KL năm 1994 hướng dẫn thi hành Nghị định 02/CP-1994 về giao đất lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp ban hành

HÀNH NGHỊ ĐỊNH 02/CP NGÀY 15/01/1994 VỀ GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn thêm một số điểm sau đây: 1. Đất lâm nghiệp và căn cứ để xác định đất

Ban hành: 18/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

11

Thông tư 323-TT/GTVT-1997 hướng dẫn Nghị định 45-CP-1997 ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã Giao thông vận tải và Nghị định 02-CP-1997, Nghị định 16-CP-1997 về Hợp tác xã Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 02-CP NGÀY 02-01-1997, NGHỊ ĐỊNH SỐ 16-CP NGÀY 21-02-1997 ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 45-CP ngày 29-4-1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã Giao thông vận tải. Căn cứ Điều 1, Điều 6 Nghị định số 02-CP

Ban hành: 03/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2007

12

Thông báo 11/TB-UB-KT năm 1997 về nội dung cuộc họp làm việc với Sở Du lịch thực hiện Nghị định 02/CP năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

LÀM VIỆC VỚI SỞ DU LỊCH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 02/CP NGÀY 05/01/1995 CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 18/02/1997, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp về việc thực hiện Nghị định 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ trong Ngành Du lịch. Sau khi Sở Du lịch báo cáo các vướng mắc và kiến nghị giải quyết, các ngành chức năng (Tư­ pháp, Kế hoạch và Đầu tư­,

Ban hành: 28/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

13

Nghị định 02/CP năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2/CP Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 1996 về triển khai Nghị định 02/CP của Chính phủ giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp do Tỉnh Quảng Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UB Đồng Hới, ngày 06 tháng 6 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 02/CP CỦA CHÍNH

Ban hành: 06/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

15

Thông tư 01/TT-NH7-1996 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng nhà nước ban hành

NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ "QUI ĐỊNH VỀ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ĐIỀU KIỆN Ở THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC" ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Ngày 5/1/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/CP quy định về hàng hoá, dịch vụ

Ban hành: 24/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

16

Thông tư 38/TT-PC-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 02/CP NGÀY 5/1/95 QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ĐIỀU KIỆN Ở THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Căn cứ Điều 4 Nghị định 02CP ngày 5-1-1995 của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện những quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương

Ban hành: 01/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

17

Thông tư 13/TM-CSTTTM-1995 hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định 02/CP-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

DẪN PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02/CP NGÀY 5-1-1995 VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÌ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI LOẠI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương

Ban hành: 05/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Thông tư 1350-KCM/TT-1995 hướng dẫn NĐ 02/CP-1995 đối với hàng hoá là hàng hoá chất độc mạnh, chất phóng xạ, phế liệu, phế thải kim loại và phế liệu, phế thải có hoá chất độc hại và một số loại vật tư kỹ thuật cao cấp kinh doanh có điều kiện ở thị trường trong nước do Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

TRƯỜNG SỐ 1350-KCM/TT NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 02/CP NGÀY 5/1/1995 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, CHẤT PHÓNG XẠ,PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI KIM LOẠI VÀ PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ MỘT SỐ LOẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT CAO CẤP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Ở THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Căn cứ Nghị định số 22/CP

Ban hành: 02/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

19

Thông tư 23-BYT/TT-1970 hướng dẫn Quyết định 02-CP-1970 về vấn đề điều trị di chứng các vết thương chiến tranh và phục hồi chức năng lao động của những chiến sĩ, cán bộ và nhân dân bị thương tật do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-BYT/TT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1970 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 02-CP NGÀY 03-01-1970 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/05/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

20

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2017 về ký Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá giữa Việt Nam - Indonesia do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45