Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/CV-HG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141444 văn bản

1

Hướng dẫn 02/CV-SXD về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

02/CV-SXD,Hướng dẫn 02 2007,Thành phố Hải Phòng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/CV-SXD Hải Phòng, ngày 19

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

2

Công điện 1151/CV-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

1151/CV-BCDQG,Công điện 1151 2020,Xử lý ổ dịch Covid 19 tỉnh Quảng Ngãi,Điều tra xử lý ổ dịch Covid 19 Quảng Ngãi,Diễn biến phức tạp của Covid 19 tại Đà Nẵng,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

3

Quyết định 103-BNgT/PC/HG năm 1983 về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người thân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

103-BNgT/PC/HG,Quyết định 103-BNgT 1983,Bộ Ngoại thương,Gửi nhận hàng phi mậu dịch,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI THƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-BNgT/PC/HG Hà Nội, ngày 03 tháng 3

Ban hành: 03/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

4

Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện

02/CD-TCT,Công điện 02 2021,Tổng cục Thuế,Thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân,Thanh toán tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01/03/2016,Thanh toán tiền sử dụng đất tại 79/2019/NĐ-CP,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

5

Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

02/CT-BYT,Chỉ thị 02 2021,Bộ Y tế,Công tác quốc phòng trong Ngành Y tế,Công tác an ninh trong Ngành Y tế,Công tác quốc phòng an ninh Ngành Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

6

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

7

Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC,Chỉ thị 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát phát động phong trào thi đua,Viện Kiểm sát phát động thi đua 2021,Viện Kiểm sát phát động thi đua đoàn kết đổi mới,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

8

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng,Tổ chức bầu cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

9

Công điện 02/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội

02/CD-UBND,Công điện 02 2021,Thành phố Hà Nội,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống dịch bệnh Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN Số: 02/CĐ-UBND hồi 23 giờ 00 ngày 28/01/2021 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Cà Mau ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Cà Mau,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cà Mau,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Cà Mau khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

11

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản,Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

12

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hưng Yên,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Hưng Yên,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

13

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát động phong trào thi đua yêu nước,Phong trào thi đua yêu nước Hồ Chí Minh,Phong trào thi đua yêu nước năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

14

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Kon Tum ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Kon Tum,Tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Kon Tum,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

15

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vũng Tàu,Tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

16

Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)

02/TB-BCD,Thông báo 02 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Kết luận phòng chống dịch bệnh COVID 19,Kết luận công tác phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo mật đối với trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,An toàn trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,Yêu cầu bảo mật trong thanh toán thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

18

Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/CT-TTg,Chỉ thị 02 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 2021 2026,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

19

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do tỉnh Khánh Hòa ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Biện pháp phòng chống bệnh gia súc vụ Đông Xuân,Biện pháp phòng chống bệnh gia cầm vụ Đông Xuân,Biện pháp phòng chống bệnh gia súc tỉnh Khánh Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

20

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người Bạc Liêu,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Phòng ngừa tội phạm giết người tỉnh Bạc Liêu,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107