Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174438 văn bản

1

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện nghèo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

2

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 45 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Sử dụng năng lượng,Sử dụng năng lượng tiết kiệm ,Sử dụng năng lượng hiệu quả,Sử dụng năng lượng có hiệu quả,Sản phẩm sử dụng năng lượng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

3

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

61/2014/TTLT-BTNMT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 61 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thủ tục góp vốn,Quản lý vốn góp ,Điều tra cơ bản địa chất,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

4

Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 37 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Khuyến khích đầu tư,Công trình cấp nước sạch nông thôn,Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

5

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

04/2014/TTLT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 04 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bồi dưỡng nguồn nhân lực,Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ,Doanh nghiệp nhỏ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

6

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2011/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

7

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định 855/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

02/2013/TTLT-BGTVT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Kiểm soát ô nhiễm môi trường,Kinh phí ngân sách nhà nước,Hoạt động giao thông vận tải ,Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường ,Kinh phí kiểm soát ô nhiễm môi trường ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

8

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 02 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Định giá tài sản,Thẩm định giá tài sản ,Hội đồng định giá tài sản,Hoạt động thẩm định giá tài sản ,Dịch vụ pháp lý TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

9

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN,Thông tư liên tịch 02 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP- BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

10

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỆ

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

11

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

07/2015/TTLT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 07 2015,Bộ Tài chính,Bộ Kế hoach Đầu tư,Cung cấp Thông tin đấu thầu ,Đăng tải thông tin đấu thầu,Lựa chọn nhà thầu,Đấu thầu chọn nhà thầu qua mạng ,Cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

12

Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên) …, ngày.... tháng....năm….. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM .... Số TT

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

13

Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện dự án thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 30 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên môi trường biển,Kinh phí quản lý tài nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

14

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

04/2015/TTLT-BKHDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 04 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Quy chế phối hợp,Doanh nghiệp sau đăng lý thành lập,Quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Quản lí với doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

15

Thông tư 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

02/2012/TTLT-BGTVT-BKHDT,Thông tư liên tịch 02 2012,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy hoạch tổng thể phát triển,Phát triển giao thông vận tải,Trình tự lập quy hoạch,Nội dung lập quy hoạch,Phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

16

Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

17

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông, lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 42 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt,Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt GAP,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

18

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 28 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

19

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC sửa đổi Quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành

04/2013/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC,Thông tư liên tịch 04 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Phát triển rừng sản xuất,Tài nguyên - Môi trường BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

20

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDT,Thông tư liên tịch 03 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Ứng phó với biến đổi khí hậu ,Biến đổi khí hậu ,Cơ chế quản lý nguồn vốn,Quản lý nguồn vốn ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255