Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2013/TT-NHHN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 196827 văn bản

1

Thông tư 02/2013/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

02/2013/TT-BNG,Thông tư 02 2013,Bộ Ngoại giao,Cấp hộ chiếu công vụ,Cấp hộ chiếu ,Sửa đổi hộ chiếu,Gia hạn hộ chiếu,Cấp hộ chiếu ngoại giao,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

2

Thông tư 02/2013/TT-UBDT hướng dẫn Quyết định 54/2012/QĐ-TTg chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

02/2013/TT-UBDT,Thông tư 02 2013,Uỷ ban Dân tộc,Hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất,Vay vốn phát triển sản xuất,Cho dân tộc thiểu số vay vốn,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

3

Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2013/TT-BNV,Thông tư 02 2013,Bộ Nội vụ,Quỹ xã hội từ thiện,Quỹ xã hội,Tổ chức hoạt động,Quỹ Từ thiện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/2013/TT

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

4

Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

02/2013/TT-TTCP,Thông tư 02 2013,Thanh tra Chính phủ,Kinh phí hỗ trợ soạn thảo văn bản ,Thẩm định văn bản,Soạn thảo văn bản pháp luật,Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản,Văn bản QPPL,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

5

Thông tư 02/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2013/TT-BKHDT,Thông tư 02 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phát triển bền vững,Chiến lược phát triển bền vững,Phát triển bền vững Việt Nam ,Giai đoạn 2011 - 2020,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

6

Thông tư 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2013/TT-BXD,Thông tư 02 2013,Bộ Xây dựng,Chuyển đổi nhà ở thương mại ,Điều chỉnh cơ cấu căn hộ,Nhà ở xã hội,Đầu tư xây dựng khu đô thị mới ,Công trình dịch vụ ,Dự án nhà ở thương mại,Nhà ở thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

7

Thông tư 02/2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

02/2013/TT-BTNMT,Thông tư 02 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Khai thác khoáng sản,Lập bản đồ hiện trạng,Khu vực được phép khai thác ,Bản vẽ mặt cắt ,Kiểm kê trữ lượng khoáng sản ,Trữ lượng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

8

Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/2013/TT-BGDDT,Thông tư 02 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở,Quy chế tuyển sinh THCS,Quy chế tuyển sinh THPT,Quy chế tuyển sinh,Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông,Tuyển sinh trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

9

Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

02/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 02 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Phường đạt chuẩn văn minh đô thị,Chuẩn văn minh đô thị,Thị trấn đạt chuẩn văn minh ,Thủ tục xét,Trình tự thủ tục xét công nhận,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

10

Thông tư 02/2013/TT-BKHCN quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2013/TT-BKHCN,Thông tư 02 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá nghiệm thu dự án ,Ứng dụng tiến bộ khoa học,Chương trình Hỗ trợ,Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ ,Tiến bộ khoa học công nghệ,Ứng dụng chuyển giao KHCN,Phát triển kinh tế xã hội nông thôn,Phát triển nông thôn miền núi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

11

Thông tư 02/2013/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

02/2013/TT-BTTTT,Thông tư 02 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý chất lượng,Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng,Danh mục dịch vụ viễn thông,Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

12

Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2013/TT-NHNN,Thông tư 02 2013,Ngân hàng Nhà nước,Phân loại tài sản có,Mức trích lập dự phòng rủi ro ,Trích lập dự phòng rủi ro ,Trích lập dự phòng,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng,Xử lý rủi ro,Xử lý rủi ro tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

13

Thông tư 02/2013/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

02/2013/TT-BCT,Thông tư 02 2013,Bộ Công thương,Nhập khẩu thuốc lá,Hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch,Thuốc lá nguyên liệu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

14

Thông tư 02/2013/TT-BYT quy định việc phối hợp giữa cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2013/TT-BYT,Thông tư 02 2013,Bộ Y tế,Quản lý bệnh lao ,Phối hợp giữa cơ sở y tế ,Bệnh lao ,Phòng chống lao,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/TT-BYT Hà Nội,

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

15

Thông tư 02/2013/TT-BTC sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/2013/TT-BTC,Thông tư 02 2013,Bộ Tài chính,Mức thu phí hoạt động chứng khoán ,Sở Giao dịch chứng khoán,Phí hoạt động chứng khoán,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Phí lưu ký chứng khoán,Phí lưu ký chứng khoán 2013,Sửa đổi mức thu phí chứng khoán ,Sửa đổi mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

16

Thông tư 02/2013/TT-BTP về Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

02/2013/TT-BTP,Thông tư 02 2013,Bộ Tư pháp,Bộ tiêu chuẩn,Chất lượng trợ giúp pháp lý ,Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ,Vụ việc trợ giúp pháp lý ,Đánh giá chất lượng vụ việc,Trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

17

Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

02/2013/TT-BNNPTNT,Thông tư 02 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản ,Phân tích nguy cơ ,Sản xuất kinh doanh muối,Nông lâm thủy sản,An toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

18

Thông tư 02/2013/TT-BCA hướng dẫn sử dụng và quản lý mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

02/2013/TT-BCA,Thông tư 02 2013,Bộ Công An,Quản lý xuất nhập cảnh,Công tác quản lý xuất nhập cảnh,Mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh ,Giấy tờ xuất nhập cảnh,Hồ sơ xuất nhập cảnh,Xuất nhập cảnh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

19

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2021/TT-NHNN,Thông tư 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giao dịch ngoại tệ trên thị trường của tổ chức tín dụng,Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng,Giao dịch tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

20

Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

02/2021/TT-TTCP,Thông tư 02 2021,Thanh tra Chính phủ,Chế độ báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân,Chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại,Chế độ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57