Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2012/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191817 văn bản

1

Thông tư 02/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 02/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

2

Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác xã hội ,Cung cấp dịch vụ,Trợ giúp xã hội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

3

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ ưu đãi người có công ,Ưu đãi người có công với cách mạng ,Trợ cấp ưu đãi người có công,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

4

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Định mức kinh tế kỹ thuật,Trợ giúp xã hội,Đề án trợ giúp xã hội ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

5

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,An toàn vệ sinh lao động,Chương trình An toàn vệ sinh lao động ,Tháng an toàn vệ sinh lao động ,Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

6

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hộ gia đình làm nông nghiệp,Hộ gia đình làm lâm nghiệp,Hộ gia đình làm ngư nghiệp,Hộ gia đình làm diêm nghiệp,Mức sống trung bình ,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ,Tiêu chí xác định hộ gia đình,Hộ gia đình có mức sống trung bình ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

7

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Mức lương,Chuyên gia tư vấn,Lương chuyên gia tư vấn trong nước,Dự toán gói thầu,Dịch vụ tư vấn,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

8

Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

02/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đóng bảo hiểm xã hội,Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội,Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

9

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bổ sung danh mục nghề,Danh mục nghề nặng nhọc độc hại,Danh mục nghề,Danh mục nghề nguy hiểm ,Công việc nguy hiểm,Công việc nặng nhọc độc hại,Nghề đặc biệt nặng nhọc,Danh mục công việc nguy hiểm ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

10

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa ,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

11

Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

34/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dụng cụ điện cầm tay ,An toàn lao động,Truyền động bằng động cơ ,Dụng cụ điện,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

12

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chính sách đối với người lao động ,Hướng dẫn Nghị định 59,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp vốn nhà nước ,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

13

Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thang cuốn,An toàn lao động,Băng tải chở người ,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn về an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

14

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu 2013 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Mức lương tối thiểu vùng,Mức lương tối thiểu vùng mới,Mức lương tối thiểu vùng 2013,Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng ,Lương tối thiểu 2013,Hướng dẫn lương tối thiểu 2013,Hướng dẫn Nghị định 103,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

15

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 28/2012/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

MẪU SỐ 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1. Họ và tên chủ hộ:

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

16

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

27/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 27 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Hướng dẫn du lịch,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Quản trị lữ hành,Nghiệp vụ nhà hàng Quản trị nhà hàng,Kỹ thuật chế biến món ăn,Quản trị khách sạn,Quản trị mạng máy tính,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

17

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Điều khiển phương tiện thủy nội địa,Điều khiển tàu biển,Khai thác máy tàu thủy,Sửa chữa máy tàu thủy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

18

Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh tiền lương,Mức điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh tiền công,Mức điều chỉnh tiền công,Điều chỉnh thu nhập tháng,Tháng đã đóng bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

19

Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

25/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 25 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Bộ lọc dùng trong mặt nạ ,Mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc ,An toàn lao động,Bộ lọc mặt nạ phòng độc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

20

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

23/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội ,Bảo hiểm bắt buộc,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17